Ugrás a tartalomra
Bemutatkozó filmünk
Bemutatkozó filmünk
Beiskolázási tájékoztató
Tájékoztató
TomoriLife
TomoriLife

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Több mint egy hét telt el az online-munka bevezetése óta. A továbblépés érdekében összegeztük a tapasztalatokat. Begyűjtöttem a véleményeket a kollégáktól, a Diákönkormányzattól és az osztályfőnököktől – rajtuk keresztül a tanulói, szülői igényeket is. Ezek alapján kiegészítettük a múlt heti eljárásrendünket. Kérem, olvassák ezt el nagyon figyelmesen, és közösen alkalmazzuk azokat.

Március 22-én délben az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa felhívással fordult a különféle felekezetekhez tartozó összes keresztényhez, hogy március 25-én, szerdán délben mindenki együtt imádkozzon a Magasságos, Mindenható Istenhez.

A Magyar Kurír cikkét itt olvashatja el.

„Az ima fegyver – most pedig háború van”, írják felhívásukban az imalánc elindítói.

„Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük”, olvassuk Máté evangéliumában. Ha összegyűlni nem is tudunk, imáinkat egyesíteni tudjuk.

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Az új helyzetnek megfelelően kialakítottunk egy - a folyamatot szabályozó - eljárásrendet. Kérem ennek betartását.

Tisztelettel:

Farkas Zoltán igazgató

A mai nap az első, amikor a rendkívüli helyzet miatt a megszokott tanítási rend helyett online tanításra kell áttérnünk. Fokozatosan alakítjuk ki ennek a módját. Ehhez alapfeltétel, hogy ebben is együttműködjetek velünk. Tanáraitok mától fel fogják venni Veletek a kapcsolatot, és valamilyen közösségi eszközzel elkezdik a munkát. Jelenleg a Google Tanterem funkciója lesz a jellemző, de a Krétán keresztül is kaphattok üzeneteket, feladatokat.

Bizonyára értesültek/értesültetek arról, hogy 2020. március 16-tól  a tanulók a köznevelési intézményeket nem látogathatják (a Kormány 1102/2020. III. 14. Korm. határozata alapján), és a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Erre módszertani ajánlásokat fognak kiadni, de helyben is felkészültünk, így mindent megteszünk azért, hogy a tanulmányi követelményeket teljesítsük. Ennek érdekében tanáraink fel fogják venni a kapcsolatot a diákokkal (pl. e-mail, elektronikus napló, facebook-csoport stb.).

 

Gimnáziumi képzéseink ideiglenes felvételi jegyzékei:

Technikumi képzéseink ideiglenes felvételi jegyzékei:

A Kadét Klub következő állomásán idősebb Pintér István történész tartott előadást a Tomoris diákoknak arról, hogy Törvényszerű volt-e a központi hatalmak veresége?

Először említést tett a szerbek mozgolódásáról, majd a központi hatalmak haditervérről, Párizs elfoglalására. Kitért a szerbek partizán harcmodorára és az orosz csapatok mozgósítására is. Ezután méltatta a Monarchia katonáit, akik 5 hónapig védték az erődrendszert és állták az ostromot az oroszok ellen.