Ugrás a tartalomra

2023. 07. 12.
A középszintű szóbeli történelem érettségi vizsga tematikája

Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium
 

Történelem szóbeli témakörök 2024

 

I. gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

1. Az Anjou-kor és Mátyás korának gazdasága a magyar királyságban 

2. tétel: Az ellenforradalmi rendszer konszolidációja Magyarországon 

3. tétel: Az ipari forradalom és technikai fejlődés teremtette ellentmondások a globális világban

 

II. népesség, település, életmód

4. tétel: Egy XIII. századi város élete

5. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása

6. tétel: A trianoni békediktátum 

7. tétel: Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban

III. egyén, közösség, társadalom 

8. tétel: Az államszervezés Magyarországon

9. tétel: Mária Terézia és II. József reformjai

         10. tétel: A kereszténység kialakulása, tanai, elterjedése 

 

IV. politikai berendezkedések a modern korban

11. tétel: Széchenyi István társadalom átalakító programja

12. tétel: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon

13. tétel: Az Európai Unió főbb intézményei, működése

 

V. politikai intézmények, eszmék, ideológiák

14. tétel: Az athéni demokrácia működése

15. tétel: A náci ideológia és propaganda

16. tétel: A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői

17. tétel: Az 1848-as forradalom és az áprilisi törvények

VI. nemzetközi konfliktusok és együttműködés

18. tétel: A tatárjárás és IV. Béla

19. tétel: Az 1867-es kiegyezés

20. tétel: Magyarország a második világháborúban

 

 

Prospektus
Tájékoztatónk
Határtalanul 2022

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NTP logó
Ökoiskola
Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye