Ugrás a tartalomra

2023. 07. 12.
Iskolánk története

1956. szeptember 1. Egy osztállyal megindul a gimnáziumi oktatás az emeletes általános iskola épületében és tantestületével. Az alapítók Kurucz István tanácselnök, Varga Antal községi párttitkár, Hegyes Ferenc a helyi Cipész KTSZ elnöke, Horváth József nyugalmazott általános iskolai igazgató. Az igazgató Terbe Sándor, helyettese: Nagy András általános iskolai vezetők lettek. Az első osztályfőnök Dr. Kováts Lászlóné 40 elsős diákjából végül 22-en érettségiztek.
 

1957. szeptember 1. Szerveződik az önálló tantestület, s helyileg is elkülönül az oktatás, a 2 elsős és az 1 másodikos osztály a Félegyházi út és Csontos Károly utca kereszteződésében lévő emeletes házba költözik. Az új testület igazgatója 1958. szeptember 1-tõl Molnár László lesz.

1958. szeptember 1. Felnőttképzés keretében megkezdődik a levelező tagozatos oktatás. Népszerűsége abban áll, hogy a középvezetői réteg Kiskunmajsán még alig rendelkezett érettségivel.

1960. március 28-ai minisztériumi engedéllyel lehetővé válik a „Dózsa György” név felvétele.

1961. szeptembertől: A közismereti tantárgyak tanítása mellett bevezetik a politechnika oktatást. Igazgatóváltásra is sor kerül, 1963-ig Kürti János lesz az igazgató, helyettese Dani Tivadar.

1963 szeptemberétől, a korábbi iskolavezetőség Szegedre távozásától kezdve Huszka István látja el az igazgatói teendőket (1994-ig), helyettesei: Farkas Antal (1963. szept.- 1970. aug.), Györffy Imréné (1970. szept. – 1970 dec.), Mészáros Tibor (1971. jan. – 1972. aug.), Takács András (1972. szept. – 1994. jún.)

1965 szeptemberétől ideiglenesen a II. számú Általános Iskola egyik épületrészébe (Csontos Károly u. 1-3.) költözik a gimnázium, mert a lakóház céljára épített házat életveszélyessé nyilvánították.

1967. Elkezdődik az önálló gimnázium építése, majd 1969. október elsejétől már az új helyen (Kálvára u. 6.) tanulnak a diákok, a bútorokat, a felszereléseket és az eszközöket a tanulók kézben viszik át az új épületbe.

1972. Megkezdődik a fakultációs oktatás a gyors- és gépírás, valamint a gépjárművezetői és szállítási ügyintézői ismeretek elnevezésű tantárgyak tanításával. Ebben az időszakban tanévenként egy-egy, esetleg két osztály beiskolázására kerül sor.

1977. Egy bronzból készült Dózsa-szobor felállítására kerül sor az iskola előtt, majd fából ugyancsak a parasztvezért ábrázoló szobort avatnak a tanári szoba elõtt. Állandósulnak a színjátszó köri előadások, legtöbbször Tamási Áron színműveket játszanak a diákok.

1987. Testvériskolai kapcsolat felvétele a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Líceummal, majd 1990-ben a tantestület kirándulást szervez Erdélybe, Gyergyószentmiklósra.

1991. Beindul a „Vállalkozói ismeretek” fakultációs tantárgy oktatása. Népszerűsége következtében saját szervezésű felvételi vizsga alapján az 1991/92-es tanévben két vállalkozói fakultációs és egy általános gimnáziumi osztály szerveződik a 9. évfolyamon.

Az 1992-es statisztika szerint az iskolának 223 diákja, 14 főállású tanára és 23 technikai dolgozója van. Az orosz és a német nyelv tanítása mellett 1991-től angol, majd francia és néhány évig az olasz nyelv oktatására is sor kerül. 1994. Igazgatóváltás: Takács András (1997. júl.), helyettese Terbe Ferenc (1997. júl).

1994-1997 Egyre csökkent a vállalkozói fakultációs osztályba jelentkezők száma és a gimnáziumi osztályok is kisebb létszámmal szerveződtek, nappali tagozaton már csak 5 osztály tanult, összesen 165 fővel, viszont 1996-tól - hosszabb szünet után - ismét megkezdődött a levelező tagozatos képzés.

1997. augusztus 1. A fenntartó összevonja a Dózsa György Gimnáziumot és a Városi Diákotthont, az intézmény új neve: Dózsa György Gimnázium és Kollégium. Igazgató: Farkas Zoltán, általános igazgatóhelyettes, 1997. augusztus 1-31-ig Takács András, majd 1997. szeptember 1-től Nyerges Benjamin; a kollégiumvezető helyettes: 1997. augusztus 1-31-ig Terbe Ferenc, 1997. szeptember 1-től 1998. december 29-ig Takács András, 1999. január 1-től pedig Balogh Szidónia.

1998. szeptember 1-től a gimnáziumi oktatás mellett beindul a szakközépiskolai képzés a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban. Ez jelentős áttörés, hiszen ettől kezdve jogosult az intézmény a vállalkozók szakképzési hozzájárulásának fogadására, melyből megindulhatnak a szakmai eszközbeszerzések, fejlesztések.

Az 1998-99-es tanévtől ismét két osztály indul a 9. évfolyamon. Pályázati pénzből felújításra kerül a kollégium épülete (teljes nyílászáró csere és külső szigetelés), majd ugyancsak pályázati pénzből 20 állásos nyelvi labor kialakítása történik.

1999. Megkezdi tanulmányait az első szakképző évfolyam: Kisvállalkozások gazdasági ügyintézője szakon. A 9. évfolyamon két gimnáziumi osztály és egy idegenforgalmi szakközépiskolai osztály beiskolázására kerül sor. Tehát ismét három osztály indul az első évfolyamon! Újraindul az iskolarádió, Fürkész néven iskolaújság jelenik meg évente 3 alkalommal. Ettől kezdve a 9. évfolyamosok számára gólyatábort szerveznek a mindenkori elsős osztályfőnökök.

2000. A levelező tagozat esti tagozatos képzéssé alakul át, így a 20%-os tanulónkénti kvóta helyett 50 %-ra tarthat igényt a fenntartó, igaz ezzel együtt a heti óraszám 15-ről 18-ra emelkedik, a tanítási napok száma pedig kettőről háromra változik. A műszaki informatika szakmacsoportban is megszerveződik a szakközépiskolai képzés. A 9. évfolyamon ettől a tanévtől kezdve három féle osztály tanul: egy gimnáziumi, egy idegenforgalmi szakközépiskolai, és egy informatikai szakközépiskolai. Ugyanekkor Gazdasági informatikus II. elnevezésű kétéves OKJ szerinti szakmai képzés indul egy osztállyal.

Német testvériskolai kapcsolat alakul Bad Schönborn várossal: diákcsere, nyelvi táborok szerveződnek. 2001. Lubliniec, lengyel testvérváros középiskolájába látogat egy diákcsoportunk, viszontlátogatásként lengyel diákokat fogadunk.

2001. július 5-től ECDL nemzetközi informatikai vizsgaközpont nyílik az intézményben, majd felnőttképzési és pedagógus továbbképzési központtá válik az iskola. 2002. Lommatzsch, német testvérvárosba látogat a német nyelvet tanulók egy csoportja, majd német fiatalok érkeznek hozzánk, a diákcsere rendszeressé válik.

2000-2003. Az osztályok számának folyamatos növekedése miatt (4 évfolyam x 3 osztály + esti tagozat + szakképzo évfolyam) sor kerül új tantermek, konditerem kialakítására, szaktantermek felszerelésére (2 informatika, 1 természettudományi-idegenforgalmi) és a könyvtár kollégiumba költöztetésére. Pályázatok segítségével fokozatosan megújulnak a tantermek bútorai, berendezései is. Új helyen kerül kialakításra a gazdasági iroda, a pénztár és a titkárság, bővül a tanári szoba. Sor kerül a konyha és az étterem felújítására, HACCP rendszerbe illesztésére. A régebbi tantermek és a kollégium ebédlője új padlóburkolatot kap. Megújul az iskolazászló, felszentelésére, avatására a ballagási ünnepély keretében kerül sor. Messze földön híressé vállnak a szalagavató bálak, a bad schönborni alpolgármester a színvonalas megrendezés miatt Kiskunmajsa operabáljának nevezi a rendezvényt.

2003-2004-es tanévi statisztika szerint a 9. évfolyamra a három osztályba 93 diák jelentkezett, az iskolában összesen 14 osztályban 359 diák tanul: 120-an a gimnáziumi osztályokban, közülük 17-en esti tagozaton; 239-en szakközépiskolai osztályokban, közülük 24-en szakmai évfolyamokon (1/13); a kollégiumban 107 diák lakik; a tantestület tagjainak száma: 38 fő (fő munkaviszony keretében).

2004. Az intézmény első ízben szervez egységes írásbeli felvételi vizsgát a 9. évfolyamra jelentkezők számára, mert a túljelentkezés két és fél - háromszorosa a felvehető létszámnak. Történik mindez annak ellenére, hogy az általános iskolákban évről-évre csökken a tanulók száma.

2005. szeptember 1. Ismét bővül a szakközépiskolai képzés: a művészet-közművelődés-kommunikáció szakmacsoportban a média szak indul.

A 2006/2007-es tanévre a 9. évfolyamra az iskolatörténet legnagyobb létszámú diákközössége iratkozik be, összesen 96 fő.

2006. Nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezik meg az intézmény fennállásának 50. évfordulóján.

2015. A Városi Önkormányzatnak köszönhetően komplex energetikai felújítás (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere) történik a középiskola épületében 143 millió Ft értékben.

2016. Iskolatörténeti léptékű fenntartóváltás: az intézmény- és a városvezetés, valamint Kiskunmajsa és a környező települések egyháztanácsainak kezdeményezésére Dr. Bábel Balázs a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke dönt az iskola egyházi fenntartásba vételéről. Ettől kezdve az új intézménynév: Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium.

Prospektus
Tájékoztatónk
Határtalanul 2022

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NTP logó
Ökoiskola
Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye