KOLLÉGISTÁK, FIGYELEM!

A járványügyi helyzetre való tekintettel a szokásostól eltérő módon van lehetőség kollégiumi felvétel iránti kérelem benyújtására. Jogszabályi előírások miatt sajnos továbbra sem lehet elektronikus úton beiratkozni.

Az űrlap a honlapunk főmenüjéből, a Diákélet link alatt, a Kollégiumi beiratkozás címnél található: le kell tölteni és ki kell nyomtatni. A kitöltött és szülő/gondviselő által aláírt űrlapot legkésőbb 2020. augusztus 19-éig kérjük eljuttatni a kollégiumba (postai úton vagy személyesen).

A már beiratkozott, új kilencedikeseinket ez az eljárás nem érinti!

Jogszabályi változások miatt beköltözéskor nem orvosi igazolást, hanem szülői nyilatkozatot kell majd benyújtani; ez is megtalálható a fenti linken.

Megértéseteket köszönjük, további tartalmas pihenést kívánunk!

igazgatóság

 

 


 

TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ A TANULÓK SZÁMÁRA

AZ ALÁBBIAK A KORMÁNY DÖNTÉSÉTŐL FÜGGŐEN VÁLTOZHATNAK!

 • Javítóvizsgák: 2020. augusztus 25-én (kedden) 800-tól
  Az érintett diákok előzetes írásbeli jelentkezés alapján (ha még nem jelentkeztél, megteheted a titkárságon naponta 9-14 óra között), a vizsgához illő öltözékben (alkalmi cipő; lányoknak fehér blúz, sötét (legalább térdig érő) szoknya vagy nadrág; fiúknak fehér (betűrt) ing és öltöny vagy sötét hosszúnadrág övvel; NEM farmer és NEM edzőcipő) és felszereléssel, a vizsga napján 745-kor jelenjenek meg, és keressék szaktanáraikat!

 

 • Tankönyvek átadása:
  • a 10–12. évfolyam számára 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 800–1800-ig
  • a 9. évfolyam számára a gólyatábor zárónapján 2020. augusztus 29-én (szombaton)

A tankönyvek átadására az intézmény más időpontot nem tud biztosítani!
Minden tanuló jogosult ingyenes tankönyvellátásra!

 • Gólyatábor a teljes 9. évfolyam számára: 2020. augusztus 28–29. (péntek-szombat) A részletes programról az augusztus 10-ével kezdődő héten e-mail-ben tájékoztatunk.
 • Békatábor a kadétoknak (közvetlenül a gólyatábor előtt): 2020. augusztus 26–28. (szerda-péntek) A részletes programról e-mail-ben tájékoztatunk.

 

 

 • Első tanítási nap és tanévnyitó: 2020. szeptember 1. (kedd)
  750-től három osztályfőnöki óra lesz megtartva, majd Veni Sancte szentmise és ünnepélyes egyházi tanévnyitó a kiskunmajsai Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban 1100 órától (a közös átvonulás 1045-kor kezdődik), megjelenés az alkalomhoz illő öltözetben: alkalmi cipő; lányoknak fehér blúz, sötét (legalább térdig érő) szoknya vagy nadrág; fiúknak fehér (betűrt) ing és öltöny vagy sötét hosszúnadrág övvel; NEM farmer és NEM edzőcipő!

 

 • Kollégisták figyelem!     
  A kollégiumi elhelyezés iránt benyújtott kérelmeket augusztus 31-éig fogadjuk el.
  A 9–13. évfolyamos kollégisták beköltözése augusztus 31. (hétfő) 16–20 óra között lehetséges.

igazgatóság

 

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium pályázatot hirdet megüresedő pedagógus álláshelyei betöltésére:

Határozott idejű munkaviszony:

 • angol nyelv és bármely szakos középiskolai tanár
 • német nyelv és bármely szakos középiskolai tanár
 • informatika és bármely szakos középiskolai tanár
 • mozgóképkultúra és médiaismeret – bármely szakos középiskolai tanár
 • földrajz és bármely szakos középiskolai tanár
 • vizuális kultúra és bármely szakos középiskolai tanár
 • iskolapszichológus

Elvárás: A tantárgy tanításához szükséges végzettség.
A foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidő.
A munkaviszony ideje: határozott idejű.
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
Jelentkezési határidő:
2020. augusztus 24.

Elvárások:

 • Nyitottság az újszerű tanulásszervezési eljárásokra (pl. kooperatív módszerek, differenciálás, kompetencia központú oktatás, IKT alkalmazása), ilyen irányú képzésekre.
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Ellátandó feladatok: angol nyelv, német nyelv, informatika, mozgóképkultúra és médiaismeret, földrajz, vizuális kultúra tantárgyak oktatása, pedagógiai programban meghatározott oktatási-nevelési feladatok ellátása, illetve iskolapszichológusi feladatok

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
 • Alkalmazás esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • Esetleges ajánlások.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Farkas Miklós Zoltán igazgató részére a titkar@tomorimajsa.hu e-mail címen keresztül vagy személyesen leadva az intézmény titkárságán.

Farkas Zoltán
intézményvezető

 

 


 

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI LEHETŐSÉG!

KOLLÉGIUM

2020. június 29. és július 15. között bármely munkanapon szeretettel várunk Benneteket környezetrendezési munkálatokra! Leendő kilencedikeseket is!
Jelentkezni Farkasné Gyóni Ildikó nevelő tanárnál lehet: farkasneildi@gmail.com.
Igény szerint akár a késő délutáni órákban is megoldjuk.

 


 

Kiemelkedő eredmények online oktatással is

Rendhagyó időszak után rendhagyó tanévzáró ünnepséget tartottunk az iskola aulájában, ahol egyszerre csak egy osztály tartózkodhatott és vehette át a bizonyítványokat.

A 11.a osztály esetében azonban más vonatkozásban is rendkívüli eseményről számolhatok be. A 30 tanuló csaknem fele, pontosabban tizennégy diák kitűnő vagy jeles bizonyítványt vehetett át az osztályfőnöktől.

A három hónapig tartó online oktatás során a tanulók bebizonyították, hogy képesek az önálló munkavégzésre, a kiszabott határidők betartására és egymás támogatására is.

Összesen 28 tantárgyi dicséret született, és számos elismerő oklevelet oszthattam ki a tanulmányi vagy sportversenyeken való részvételért is. Példamutató hitéletükért heten részesültek elismerésben, amihez nem elég a rendszeres szentmise-látogatás, hanem valami mást is „le kell tenni az egyházközség asztalára”. 

A kialakult járványhelyzet miatt sajnálatos módon nagyon sok verseny nem került megrendezésre, az erdélyi évfolyam-kirándulás is elmaradt, és a diákok nem vehetnek részt a kéthetes külföldi nyelvtanulási programban sem.

A sok veszteség ellenére derűlátón nézünk a következő tanév, elé és az eddigi eredmények alapján reméljük, hogy mindenkinek jól fog sikerülni az érettségi vizsga is, majd mindenki a választott felsőfokú oktatási intézményben tanulhat tovább.

 

Havasi Helén
osztályfőnök

 


 

Munkásmisszió országos tábor

Munkásmisszió országos táborába hívjuk és várjuk a fiatalokat. Közösségi szolgálati órák is teljesíthetők a programon való részvétellel. Ótott-Kovács Benőnél lehet jelentkezniés részleteiről tájékoztatást kapni +36 20 823 09 41 telefonszámon.

 


 

Tájékoztató a beiratkozásról

Kedves Leendő Diákunk! Tisztelt Szülő!

Ezúton értesítjük Önöket a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumba történő felvételt követő beiratkozás részleteiről.

Intézményünkben a 2020/2021-es tanévre a beiratkozás 2020. június 22-én (hétfőn) 8–16 óráig lesz. Ezen a napon lehetősége van a diáknak az egyik szülője kíséretében a személyes beiratkozásra, a leendő osztályfőnökkel való találkozásra. A beíratáshoz az alábbi dokumentumokat kell magukkal hozni:

 • a születési anyakönyvi kivonatot, a TAJ kártyát, lakcímkártyát és a személyi igazolványt,
 • az általános iskolai bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a választható tantárgyakról (űrlapot mellékeltük a felvételről szóló kiértesítéskor),
 • az okmányirodában kapott NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapot a diákigazolvány igényléséhez.

A beiratkozás előtt minden tanulónak egyénileg meg kell jelennie a területileg illetékes kormányablaknál vagy okmányirodában (szükség esetén lehetséges Kiskunmajsán is, közvetlenül a beiratkozás előtt) a diákigazolvány igényléséhez szükséges fénykép készítés céljából. Ehhez szükség van a születési anyakönyvre vagy személyi igazolványra és lakcímkártyára. Ekkor adja át az okmányiroda a NEK elnevezésű adatlapot, amelyet feltétlenül hozzanak magukkal a beiratkozásra!

Ha a diákigazolvánnyal kapcsolatos teendőknek most a járványhelyzet miatt valaki nem tud eleget tenni, akkor ezt – saját érdekében – legkésőbb július 31-ig érdemes megtenni, hogy tanévkezdésre már legyen igazolványa.

A beiratkozás napján kell a szülővel együtt nyilatkozni a szabadon választható tantárgyakról, szakköri és sportköri foglalkozásokon való részvételről, a kollégiumi elhelyezés igényléséről, valamint a kitűző (ünnepi alkalmakon viselt jelvény) és az iskolai póló (a testnevelés órákra alkalmas feliratos póló) igényről.

A kormánydöntés alapján a 9. évfolyamosok egységesen térítésmentesen kapnak tankönyvcsomagot.

A korábbi tájékoztatással szemben az angol nyelvet elsőként választók a beiratkozás napján NEM ÍRNAK szintfelmérő dolgozatot. Erre majd a gólyatábor idején kerül sor.

Beírási helyszínek:

 • A gimnáziumi (általános) osztályba, valamint az informatika tanulmányi területre felvételt nyert tanulók beírása az aulában lesz, ők az intézménybe a Béke tér felőli udvari nagykapun át jutnak be.
 • A média tanulmányi területre felvett diákokat a földszint 21- es teremben írjuk be, őket szintén a Béke tér felől, de a folyosó hátsó bejáratánál várjuk.
 • A honvédelem ágazati (kadét) technikumi képzésre felvettek az intézményi főbejáraton át a földszint 4-es terembe jöjjenek beiratkozni.

Az EMMI miniszterének tájékoztatása szerint, akik a járványhelyzet okozta problémák miatt nem tudnak személyesen megjelenni az iskolában a beiratkozáskor, azok adataikat elektronikusan is  feltölthetik. Erre a célra a KRÉTA e-Ügyintézés felületén június 15-étől nyílik meg egy felület, azonban az iskolai összesítések, tervezés miatt június 22-éig ebben az esetben is „be kell iratkozni”. Ez esetben az eredeti dokumentumokat legkésőbb szeptember 1-jén be kell mutatni az iskolában.

Ha a felvételi renddel kapcsolatban esetlegesen kérdésük merülne fel, akkor az intézmény 30/829-3715-ös telefonszámán vagy személyesen is érdeklődhetnek.

Eredményes tanévzárást, majd jó pihenést kívánunk a továbbiakban! Találkozunk a beiratkozáskor!

Kiskunmajsa, 2020. június 05.

Farkas Zoltán
igazgató

 

 


 

Kedves Diákok!

Közeledik a tanév vége. Küzdelmes heteken vagyunk túl, hiszen az online oktatási rendszer új volt mindenkinek: tanárnak, diáknak, szülőnek egyaránt. Alapvetően sikeresen vettük az akadályokat, így újra csak köszönöm azt, hogy döntő többségben számíthattunk Rátok és a Szüleitek segítségére is.
A tanév hátralévő részével kapcsolatos információkról, feladatokról szeretnélek tájékoztatni Benneteket.
 
Tanítás
A rendelet alapján marad az online oktatás. Ugyanakkor tanáraitok – a mellékelt táblázatban – megjelöltek (legalább) egy napot, amikor benn lesznek az iskolában (8–14 óráig) esetleges korrepetálási, felzárkóztatási igényeitek teljesítésére, a kétes osztályzatok lezárására és osztályfőnöki feladatokra. Alkalmas lehet ez a nap tehetséggondozó foglalkozásokra is (nyelvvizsgára, emelt szintre készülőknek). Ilyen irányú szándékotokat célszerű egyeztetni tanáraitokkal az esetleges ütközések elkerülése miatt.
Ezen kívül a szaktanár – az osztályfőnökkel egyeztetve – behívhatja azokat a tanulókat, akik hiányosan teljesítették eddig a feladatokat.
Ezeken a foglalkozásokon be kell tartani az egészségügyi, távolságtartási szabályokat.
 
Tanévzáró
Hagyományos tanévzáró ünnepséget nem lehet tartani. Osztályfőnökeitek fognak értesíteni Benneteket, hogy mikor tartanak évzáró osztályfőnöki órát (az aulában), ahol kiosztják a bizonyítványokat és a dicséreteket (ez utóbbiak magas számát remélem). A tanévzárón természetesen ünneplőben kell megjelenni.
 
Kollégiumi kiköltözés, beiratkozás
A teljes kipakolásra az évzáró osztályfőnöki órátok napján lesz lehetőségetek. Akadályoztatás esetén csoportvezetőtökkel egyeztessetek. A kiköltözés feltétele a SZEKRÉNYKULCS LEADÁSA (pótkulccsal nem lehet!). A következő tanévre felvételi kérelmet benyújtani illetve beiratkozni várhatóan a KRÉTA e-Ügyintézés felületén lesz majd lehetőségetek, erről értesítést fogunk küldeni.
 
Ezután a nyári szünetre jó pihenést kívánok, remélem a következő tanévet már a megszokott rend szerint kezdhetjük.
 
Farkas Zoltán
igazgató

 

 


 

Kimagasló eredmények a szakmai vizsgákon

Rendhagyó módon ugyan, de az idei tanévben is megszervezésre kerülhettek a tizenharmadik évfolyam záró vizsgái. Az egy éves felkészülésnek, a kitartó és szorgalmas gyakorlásnak köszönhetően a kilenc vizsgára jelentkezett tanuló mindegyike informatikai rendszerüzemeltető végzettséget szerzett.

Az idén végzettek közül Bárány Gábort, Ritter Bencét és Szalai Ádámot a vizsgabizottság általános dicséretben részesítette a vizsgákon nyújtott kimagasló és egyenletes teljesítményéért

Apró Dominika, Bárány Gábor, Haász Márkó, Ritter Bence és Szalai Ádám tanúsítványt vehetett át arról, hogy teljesítette a Cisco CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks tanfolyamát.

Elnök Asszony és Igazgatóhelyettes Úr is hangsúlyozta a tovább- és önképzés fontosságát, ugyanis egy gyorsan fejlődő és változó irányban szereztek végzettséget a tanulóink.

A tizenharmadik évfolyam osztályfőnökeként szeretném megköszönni ezt az együtt töltött egy évet és szeretnék sikerekben gazdag pályát kívánni Mindenkinek!

 


 

Feliratkozás a következőre: