Szalagavató és Alapítványi bál

Február 7-én tartotta iskolánk szalagavató ünnepségét. A műsort a szülők és diákok számára szervezett jó hangulatú bál követett. Most már célegyenesben az érettségi! 😃

További képeink itt illetve itt tekinthetőek meg.

 


 

Ez az a Nap!

Hálás szívvel tekintünk vissza az elmúlt hét Ez az a Nap Roadshow kecskeméti estjére, amelyen iskolánk diákjai is jelen voltak Ivanics Zoltán iskolalelkész vezetésével. Óvodástól az idősebb korosztályig különböző felekezetűek vettek részt ezen az eseményen, ahol zenén és énekeken keresztül, egységben Istenünket dicsőíthettük. Izgatott szívvel készülünk az Ez az a Nap 2020-ra, amely  július 18-án a Puskás Arénában kerül megrendezésre.

 


 

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium pályázatot hirdet megüresedő pedagógus álláshelyei betöltésére:

 • mozgóképkultúra és médiaismeret szakos középiskolai tanár

Elvárás: A tantárgy tanításához szükséges végzettség.
A foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidő.
A munkaviszony ideje: határozott idejű (GYES-en levő dolgozó helyettesítésére).
A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.
Jelentkezési határidő: 2020. március 25.

 • iskolapszichológus

Elvárás: Egyetemi végzettség.
A foglalkoztatás jellege: szerződéses jogviszony
A munkakör azonnal betölthető.

Elvárások:

 • Nyitottság az újszerű tanulásszervezési eljárásokra (pl. kooperatív módszerek, differenciálás, kompetencia központú oktatás, IKT alkalmazása), ilyen irányú képzésekre.
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Ellátandó feladatok: mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyak oktatása, pedagógiai programban meghatározott oktatási-nevelési feladatok ellátása, illetve iskolapszichológusi feladatok

Benyújtandó dokumentumok:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
 • Alkalmazás esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • Esetleges ajánlások.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Farkas Miklós Zoltán igazgató részére a titkar@tomorimajsa.hu e-mail címen keresztül vagy személyesen leadva az intézmény titkárságán.

Farkas Zoltán
intézményvezető

 

 


 

Külföldi nyelvtanulás program

Iskolánkban a félévi szülői értekezlet előtt Légrádi Tamás a budapesti Converzum nyelviskola vezérigazgatója Vincenzi András munkatárs kíséretében tartott tájékoztatást a szülőknek az idén induló külföldi nyelvtanulási programról, amelyen a 9. és a 11. évfolyamok tanulói vehetnek részt. Intézményünkből két csoport az Egyesült Királyságban, egy csoport Máltán és egy csoport Berlinben fogja a nyelvtudását fejleszteni.

 


 

Nyolcadikosok figyelem: így töltsd ki a jelentkezési lapodat!

Ha a Tomoriba jelentkezel, így töltsd ki a jelentkezési lapodat!

Az intézmény OM azonosítója: 203168
A feladatellátási hely kódja: 001

Tanulmányi területek kódjai:

0001 – gimnázium, általános tanulmányi terület (humán, reál)
0002 – gimnázium, média tanulmányi terület
0003 – gimnázium, informatika tanulmányi terület
0004 – technikum (régi nevén szakgimnázium), turisztika ágazat
0005 – technikum (régi nevén szakgimnázium), honvédelem ágazat

 


 

Vízkereszt

Vízkereszt alkalmából iskolalelkészünk, Ivanics Zoltán atya megszentelte a tantermeket, megáldotta a diákokat, a tanárokat, a dolgozókat és az előttünk álló évet is.
 

 


 

Karácsony készül, emberek!

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”

Wass Albert karácsonyi gondolataival kezdődött iskolánk kilencedik évfolyamának karácsonyi műsora december 20-án délben. Az előadás gondolatai közül talán az egyik legfontosabb, hogy nem drága ajándékok és a fényűzés jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk.

A keresztény világban a karácsony, Jézus Krisztus születésének ünnepe, Isten egyszülött fiáé, a Megváltóé, így élik meg 2000 év óta milliárdnyian, erőt merítve és erőt adva. Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével és Márai Sándor találóan fogalmaz az ünneppel kapcsolatban:

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen! Tisztálkodjál belülről és kívülről! Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”

A kilencedikes évfolyam előadásában a Karácsony és képzelet szárnyán című jelenetet láthatták iskolánk tanulói, tanárai, a műsorra érkező szülők és ismerősök. Az egyes jelenetekhez kapcsolódóan a kilencedikesek által erre az alkalomra rajzolt képek jelentek meg.

Köszönet a Konecsni György Kulturális Központ részére, hogy lehetővé tették előadásunkat.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kíván a kilencedik évfolyam!

“S mire elfogy minden fátyol: Ott a Gyermek, ott a jászol ... Fény lesz majd, hogy más is lásson, így lesz benned: Szentkarácsony!”

 


 

Feliratkozás a következőre: