Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás

Ügyfélfogadás, ügyintézés a szünidőben:
Tanítási időn kívül, nyári szünetben: szerdánként 800-1200 óráig.

2023. 07. 11.
Mozgókép- és animációkészítő

5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉS

KREATÍV ágazat – III: Vizuális alágazat
INTÉZMÉNYI OM-KÓD: 203168-0003

Mozgókép- és animációkészítő szakma
(szakmajegyzék szám: 5 0211 16 10)

Kreatív ágazat – hang-, film- és színháztechnika terület – 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A tanulók megismerkedhetnek tanulmányaik során a grafika, szöveg, animáció, álló- és mozgókép tervezésével és megvalósításával. A kreatív vizuális kultúra, művészetek jövőbeli, motivált szakembereit fogják képezni. A képzés során megismerkednek a dekoráció, fotó, grafika, nyomdászat, mozgókép és animáció készítéssel, modern informatikai háttérrel, szoftverekkel, ami a munkavégzés elengedhetetlen eszköze a XXI. században. Ajánlott minden fiatalnak, aki szeret alkotni és fontos számára, hogy lehetősége legyen alkotását viszontlátni az élet minden területén. A kirakatokban, plakátokon, boltok polcain, padlóján, az autókon, interneten, moziban és bárhova is nézünk, biztosan találunk valami szépet és megnyerőt, ami felvidítja az embereket és jobbá teszi a világot. Erre lesz lehetősége minden végzett fiatal technikusnak és szakmunkásnak. Az iskolai és duális képzéssel megszerzi azokat az ismereteket, amelyekhez neki már csak a saját kreativitását kell hozzátenni.

 

A KREATÍV ÁGAZAT – III: VIZUÁLIS ALÁGAZATBAN KÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAIRÁNYOK.

 • Dekoratőr
 • Fotográfus (Kreatív fotográfus; Művészeti fotográfus)
 • Grafikus
 • Mozgókép- és animációkészítő
 • Nyomdaipari technikus (Nyomdaipari előkészítő; Nyomdaipari gépmester; Nyomtatványfeldolgozó)

 

INTÉZMÉNYÜNKBEN A MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ SZAKMA VÁLASZTHATÓ.

A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei:

 • 8 általános iskolai végzettség, általános felvételi eljárás

 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat

A képzést kizáró tartós betegségek

 • A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák
 • Súlyos vitium. Dekompenzáció határán lévő vitiumok esetén a kardiológus járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.
 • Színtévesztés
 • 0.8-0.0¸0.7-0.1; 0.6-0.2; 0.5-0.3; 0.4-0.4-nél rosszabb látásélesség

A mozgókép- és animációkészítő képzés során a közismereti tantárgyak mellett az alábbi szakmai tantárgyakat tanítjuk:

 • Munkavállalói ismeretek (10)
 • Munkavállalói idegennyelv (13)
 • Tervezés és kivitelezés (9,10)
 • A vizuális tervezés szoftverei (9,10)
 • A vizuális tervezés alapismeretei (9,10)
 • Animációs technikák (11,13)
 • Animációtörténet (11)
 • Mozgóképkészítés (11,12,13)
 • Speciális mozgókép (12,13)
 • Filmtörténet (12)
 • Mozgókép- és animációtervezés (11,12,13)
 • Kivitelezés (11,12,13)
 • Művészettörténet (11,12,13)
 • Rajz (11,12,13)

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
a 11. évfolyamot követően 60 óra, a 12. évfolyamot követően 40 óra.

 

Kiemelt ösztöndíj lehetőség:

 • Technikumi tanulmányi ösztöndíj:

Az ágazati alapoktatás (9-10. évfolyam) munkaterületének általános leírása:

A tanuló alapismeretei birtokában gyakorlatot szerez a vizuális kommunikáció alapelemeinek (tér, forma, szín, betű, szöveg, kép), és kifejező eszközeinek (kompozíció, arány, kontraszt) használatában. Tervező és kivitelező munkájában alkalmazza az alapvető színelméleti és tipográfiai szabályokat. Ismeri a nyomdai és digitális média műfaji és technikai sajátosságait, adottságait. Szabadkézzel vagy digitális eszközökkel álló-, vagy mozgóképet tervez, készít. Alapszinten használja a digitális képalkotásra, képrögzítésre, képfeldolgozásra alkalmas pixel- és vektorgrafikus programokat. Megfelelő szoftverek használatával a különböző típusú vizuális alapelemek előállítását, integrálását és megjelenítését végzi. Digitális nyomtatásra alkalmas berendezéseket használ, alapismeretekkel rendelkezik a különböző nyomtatási eszközökről, könyvkötészeti technológiákról. Egyszerű kiadványok kötészeti kivitelezését elvégzi. Anyanyelven alapszintű – az ágazati szakmai terminológiának megfelelő - szókincs birtokában kommunikál. Felkészült a csoportmunkára, a színvonalas, önreflektív munkára, a felelősségvállalásra. Alapismeretekkel rendelkezik az ágazati tevékenységekhez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset-, környezet és egészségvédelmi szabályokról, képes az előírások betartására.

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

A mozgókép- és animációkészítő technikus a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció      területén      végez      fejlesztő,       kivitelező       és       alkotó       munkát. Különböző mozgóképi technikákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője,    játékfejlesztő,    vagy    utómunka    stúdió    munkatársa. Jó kézügyességgel, térlátással és alapszintű rajzkészséggel rendelkezik. Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunka és a vizuális trükk készítés bizonyos feladatait egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját vagy hozott forgatókönyv alapján. Mozgóképi tartalomelőállításban vesz részt,  szakmai  együttműködésben  dolgozik. Megválasztja, és szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai, illetve képmegjelenítő eszközöket. A biztonsági előírásokat, valamint a szakmára vonatkozó jogi szabályozásokat ismeri és betartja. A szakma technikai és vizuális környezetének fejlődésével lépést tart.

Továbbtanulás egyetemen, főiskolán:

 • szakirányú képzésben

Munkavállalás:

 • a média szakterületén
 • helyi vagy országos szerkesztőségeknél
 • multimédia- és animációs film tervezőként, kivitelezőként
 • önálló vállalkozóként

 

Prospektus
Tájékoztatónk

Együttműködő partnerintézményünk NTP logó

A kép eltávolítva.

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NTP logó
Ökoiskola
Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye