Ugrás a tartalomra

Határtalanul!

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye

Honvéd kadét

5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉS

HONVÉDELMI ÁGAZAT
INTÉZMÉNYI OM-KÓD: 203168-0004

Honvéd kadét szakma (választható szakmairánnyal)
(szakmajegyzék szám: 5 1031 11 05)

A honvédelem ágazatban a természettudományi, informatikai, elektronikai és műszaki ismeretekre épülő képzések teszik lehetővé, hogy a jövőben Magyarország biztonságáért és fejlődéséért tenni akaró felelős állampolgárok generációja nőhessen fel.

A képzés során a honvéd kadét alapszakma választható szakirányainak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet sajátosságaival, valamint a környezetkárosító hatásokkal, az autóipar és az informatika / infókommunikáció jelenével és jövőjével.

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban, műhelyekben, gyakorlótereken és lőtereken korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket.

A felnőtté válás során életükben meghatározóvá válik a környezettudatos szemlélet, a felelősség a minket körülvevő környezetért, valamint az ön- és munkafegyelem, és nem utolsó sorban a hazaszeretet.

A HONVÉDELEM ÁGAZATBAN KÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAIRÁNYOK.

INTÉZMÉNYÜNKBEN A HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ, VALAMINT AZ INFORMATIKAI RENDSZER-, ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ IRÁNY VÁLASZTHATÓ.

A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei:

A közismereti tantárgyak mellett az alábbi szakmai tantárgyakat tanítjuk:

 • Mindkét szakmairánynál:
  • Alapszintű katonai ismeretek I.
  • Alapszintű katonai ismeretek II.
  • Ágazattechnikai ismeretek I.
  • Ágazattechnikai ismeretek II.
  • Geopolitikai földrajz I.
  • Geopolitikai földrajz II.
  • Alaki rendgyakorlat I.
  • Alaki rendgyakorlat II.
  • Katonai közelharc és kézitusa I.
  • Katonai közelharc és kézitusa II.

 

 • További szakmai tárgyak az INFORMATIKAI RENDSZER-, ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ szakmairány esetén:
  • Informatikai és távközlési alapok I.
  • Informatikai és távközlési alapok II.
  • Programozási alapok
  • IKT projektmunka
  • Hálózatok I.
  • Hálózatok II.
  • Hálózat programozása és IoT
  • Szerverek és felhőszolgáltatások
  • Adatbáziskezelés I.

 

 • További szakmai tárgyak az HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ szakmairány esetén:
  • Honvédelmi és katonai igazgatási ismeretek
  • Személyügyi igazgatás
  • Társadalmi kapcsolatok és kommunikáció
  • Speciális ágazati informatika
  • Szakmai idegennyelv
  • Ügyviteli ismeretek alapjai
  • Minősített ügyvitel
  • Gépírás, dokumentumkészítés

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
a 11. évfolyamot követően 120 óra, a 12. évfolyamot követően 120 óra.

Kiemelt ösztöndíj lehetőség:

 • Technikumi tanulmányi ösztöndíj és
 • Béri Balogh Ádám honvédelmi tanulmányi ösztöndíj

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 • Szakmairány: Honvédelmi igazgatási ügyintéző:
  • A Honvéd Kadét igazgatási ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja a megkereséseket. Kezeli a felmerült akadályokat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírást szövegszerkesztést végez, adminisztratív, dokumentációs és ügyviteli feladatokat lát el. Ismeri a honvédelmi kötelezettség tartalmi elemeit. Gyakorlatban kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Szakszerűen használja a rábízott technikai eszközöket. Képes nyílt katonai iratkezelésre. Ismeri az Államigazgatás különleges jogrendi elemeit, helyszíneit, a katonai igazgatás színtereit. Tisztában van a katonai igazgatás feladatrendszerével, ismeri a honvédelmi kötelezettségek rendszerét békeidőszakban és a különleges jogrend időszakaiban egyaránt. Kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Alkalmassá válik adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére.

 

 • Szakmairány: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető:
  • A Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál, a honvédségnél működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása. Segítséget nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek keretében informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

 

 • A Magyar Honvédségnél legénységi állományban:
  • katonai alaptevékenység végzése,
  • tisztesi alapfeladatok végrehajtása,
  • katonai ágazati alap- és szaktevékenység végzése.

 

 • Polgári munkakörben
  • Irányítja, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az irodában folyó - elsősorban adminisztrációs - munkát, kommunikációs kapcsolatokat.
  • Különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat lát el; a szervezeten belül a hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, ügyintézési folyamataiban vesz részt.
  • Számokat és egyéb adatokat visz be elektronikus berendezésekbe feldolgozás és továbbítás céljából.
  • Levelezések, kartonok, számlák, nyugták és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelő irattárazását végzi, dokumentumokat másol és továbbít.

Továbbtanulás egyetemen, főiskolán:

 • Budapest
 • Szentendre

Létrehozva: 2019. 02. 19.