Ugrás a tartalomra

2023. 07. 12.
A középszintű szóbeli történelem érettségi vizsga tematikája

Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium
 

Történelem szóbeli témakörök 2024

 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

1. Az Anjou-kor és Mátyás korának gazdasága a magyar királyságban 

2. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációja Magyarországon 

3. Az ipari forradalom első és második hulláma

 

II. Népesség, település, életmód

4. Egy XIII. századi város élete

5. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása

6. A trianoni békediktátum 

7. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban

III. Egyén, közösség, társadalom 

8. Az államszervezés Magyarországon

9. Mária Terézia és II. József reformjai

         10. A kereszténység kialakulása, tanai, elterjedése 

 

IV. Politikai berendezkedések a modern korban

11. Széchenyi István társadalom átalakító programja

12. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon

13. Az Európai Unió főbb intézményei, működése

 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

14. Az athéni demokrácia működése

15. A náci ideológia és propaganda

16. A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői

17. Az 1848-as forradalom és az áprilisi törvények

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

18. A tatárjárás és IV. Béla

19. Az 1867-es kiegyezés

20. Magyarország a második világháborúban

 

Prospektus
Tájékoztatónk
Határtalanul 2022

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NTP logó
Ökoiskola
Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye