Ugrás a tartalomra

Határtalanul!

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

 

Tájékoztatás

Ügyfélfogadás, ügyintézés a szünidőben:
Tanítási időn kívül, nyári szünetben: szerdánként 800-1200 óráig.

Tanáraink

Középiskola

Farkas Zoltán

igazgató

történelem

Mesterpedagógus: tanfelügyeleti és pedagógus minősítő szakértő

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Nyerges Benjámin

igazgatóhelyettes

történelem

Mesterpedagógus: intézményvezetői tevékenység

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;

szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen

Baki-Barabás Melánia

10.A osztályfőnöke

angol nyelv

Diákönkormányzat patronáló tanára

Pedagógus I.

Bakó Éva

12.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom

ÖKO csoport tag

Pedagógus II.

Barta Mária

11.C osztályfőnöke

angol nyelv

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Pedagógus I.

Csapó Árpád

magyar nyelv és irodalom

Csuka Edit

9.A osztályfőnöke

matematika, fizika

reál és szakmai, média  tantárgyi munkaközösség-vezető

érettségi koordinátor

Pedagógus II.

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;

szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen

Czifrik Ágnes

11.A osztályfőnöke

biológia, földrajz

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

belső értékelési munkacsoport vezető

ÖKO csoport tag

Mesterpedagógus: tanfelügyeleti és pedagógus minősítő szakértő

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Dr. Rácz Attila százados

kadét szakmai órák

 

Gyöngyösi Tibor

mozgóképkultúra és médiaismeret

Pedagógus I.

Havasi Helén

12.A osztályfőnöke

német, orosz

hitéleti, humán  és idegennyelvi munkaközösség-vezető

Szülői Szervezet patronáló tanára

Pedagógus II.

Horváth József

10.B osztályfőnöke

matematika, fizika, digitális kultúra

Pedagógus II.

Király Gabriella

9.B osztályfőnöke

történelem

pályaválasztást segítő tanár

Pedagógus II.

Lakosné Szemerédi Zsuzsanna

biológia, kémia

ÖKO munkacsoport vezetője

Pedagógus I.

Lantos Tícia

matematika

kompetencia mérés koordinátora

Pedagógus I

Szövő Nikolett

angol

Facebook, honlap, Instagram szerkesztése

gyakornok

Tabajdi Berta

10.C osztályfőnöke

testnevelés

Facebook, honlap, Instagram szerkesztése

gyakornok

Telekné Nagy Janka

hittan

pályázatok koordinátora

Pedagógus I.

Váradi Gábor

német nyelv

Zádori Nándor

11.B és a 5/13.osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

online oktatás, e-napló és a szakképző évfolyam
munkaközösség-vezetője

Pedagógus II.

Zádoriné Tápai Eszter

német, angol

közösségi szolgálat koordinátora

gyakornok

Kollégium

Telek András

kollégiumvezető

német

4. csoport csoportvezetője

kadétképzés szervezése

ÖKO csoport tag

Mesterpedagógus: tanfelügyeleti és pedagógus minősítő szakértő

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Csapó Árpád

kollégiumi nevelőtanár

Farkasné Gyóni Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

2. csoport csoportvezetője

témahetek koordinálása

Pedagógus II.

Miklós Tibor

kollégiumi nevelőtanár

1. csoport csoportvezetője

kollégiumi éjszakai nevelőtanár

Pedagógus I.

Szőkéné Kuklis Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

3. csoport csoportvezetője

Pedagógus II.

Tóth Tibor

kollégiumi nevelőtanár

Óraadó tanárok

Buczkó Dávid

informatika

Domonkos Erika

angol nyelv

 

Dr. Balogné Dévai Katalin

turisztika

Kapás Mihály

hittan

Kondákor Ferenc

vizuális kultúra

 

Kondor Csaba

informatika

Kullai Attila

hittan

iskolalelkész

Német Roland

informatika

Plander Nóra

pszichológus

Pócsik Olga

mozgóképkultúra és médiaismeret

Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi

gyógypedagógia

 

Szakács Ottó

informatika

Nevelést, oktatást közvetlenül segítő foglalkoztatottak

Buczkó Dávid József

rendszergazda

 

Fehér Henriett

iskolatitkár

 

Fodor Eszter

laboráns

 

Hosszú Imréné

kollégiumi titkár

Kissné Faragó Mária

kollégiumi ápoló

Telekné Nagy Janka

könyvtáros