Ugrás a tartalomra

Határtalanul!

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

 

Tájékoztatás

Ügyfélfogadás, ügyintézés a szünidőben:
Tanítási időn kívül, nyári szünetben: szerdánként 800-1200 óráig.

Magyar nyelv és irodalom tételek

Magyar nyelvi tételek 2021-2022

1. témakör: Kommunikáció (3 tétel)

 1. A kommunikáció tényezői és funkciói
 2. A kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei
 3. A tömegkommunikáció műfajai

2. témakör: A magyar nyelv története (3 tétel)

 1. A magyar nyelv eredete, rokonsága
 2. Nyelvemlékeink
 3. A nyelvújítás lényege és jelentősége

3. témakör: Ember és nyelvhasználat (3 tétel)

 1. A nyelv mint jelrendszer
 2. A főbb nyelvváltozatok
 3. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra

4. témakör: A nyelvi szintek (4 tétel)

 1. A hangtörvények típusai és a helyesírás összefüggése
 2. A magyar helyesírás rendszerszerűsége
 3. A mondatfajták szerkesztettség és modalitás szerint
 4. Az összetett mondatok

5. témakör: A szöveg (2 tétel)

 1. Jelentésszintű és nyelvtani kapcsolódások a szövegben
 2. Az intertextualitás

6. témakör: Retorika (2 tétel)

 1. Érvelés, megvitatás, vita
 2. A szónoki beszéd megalkotásának menete és felépítése

7. témakör: Stílus és jelentés (3 tétel)

 1. A szóképek szépirodalmi szövegekben
 2. Az alakzatok
 3. A hivatalos ügyintézés (szabályok, nyelvhasználat, hivatalos levél) és az álláskeresés (önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú)

Magyar irodalmi tételek - 2021-2022

I. Művek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők

 1. Petőfi Sándor: Az apostol
 2. Arany János balladái
 3. Ady Endre Új versek című kötete
 4. Babits Mihály: Jónás könyve
 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
 6. József Attila szerelmi költészete

II. Művek a magyar irodalomból. Választható szerzők

 1. Szentimentalizmus Csokonai Vitéz Mihály költészetében
 2. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
 3. Jókai Mór: Az arany ember
 4. A paraszti világ ábrázolása Móricz Zsigmond novelláiban (Tragédia, Szegény emberek, Barbárok)
 5. Életút és költői pálya összefüggései Radnóti Miklós költészetében
 6. Örkény István: Tóték

III. Művek a magyar irodalomból. Kortárs szerzők

 1. Bodor Ádám novellái (pl. A krétaszag eredete, Kivégzés)

IV. Művek a világirodalomból

 1. A homéroszi eposzok (Iliász, Odüsszeia)
 2. A századfordulós modernség
 3. Franz Kafka: Az átváltozás

V. Színház és dráma

 1. Katona József: Bánk bán
 2. Madách Imre: Az ember tragédiája

VI. Az irodalom határterületei

 1. Az irodalom filmen

VII. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

 1. A dél-alföldi régió kultúrájának múltja és jelene

Létrehozva: 2019. 02. 15.