Ugrás a tartalomra

2023. 07. 12.
Magyar nyelv és irodalom tételek

Magyar nyelvi tételek 2022-2023
 


1. témakör: Kommunikáció
 

 1. A kommunikáció tényezői és funkciói
 2. A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei

2. témakör: A magyar nyelv története

 1. A magyar nyelv történetének fő szakaszai
 2. Nyelvemlékeink
 3. A nyelvújítás lényege és jelentősége

3. témakör: Ember és nyelvhasználat

 1. A nyelv mint jelrendszer
 2. A csoportnyelvek
 3. Az új "szóbeliség (skype, chat) jelenségei és jellemzői

4. témakör: A nyelvi szintek

 1. A hangtörvények típusai és a helyesírás összefüggése
 2. A magyar helyesírás rendszerszerűsége
 3. A mondatfajták szerkesztettség és modalitás szerint
 4. Az összetett mondatok

5. témakör: A szöveg

 1. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok
 2. Az intertextualitás jelensége, típusai

6. témakör: Retorika

 1. A kulturált véleménynyilvánítás és vita gyakorlata
 2. A szónoki beszéd megalkotásának menete és felépítése
 3. Az összefoglalás funkciója és típusai

7. témakör: Stílus és jelentés

 1. A szóképek szépirodalmi szövegekben
 2. Az alakzatok
 3. Az állásinterjú


Magyar irodalmi tételek - 2022-2023


I. Művek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők

 1. Petőfi Sándor: Az apostol
 2. Arany János balladái
 3. Ady Endre Új versek című kötete
 4. Babits Mihály: Jónás könyve
 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
 6. József Attila tájversei

II. Művek a magyar irodalomból. Választható szerzők

 1. Szentimentalizmus Csokonai Vitéz Mihály költészetében
 2. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
 3. Jókai Mór: Az arany ember
 4. A paraszti világ ábrázolása Móricz Zsigmond novelláiban (Tragédia, Szegény emberek, Barbárok)
 5. Radnóti Miklós: Bori notesz
 6. Örkény István: Tóték

III. Művek a magyar irodalomból. Kortárs szerzők

 1. Bodor Ádám novellái (pl. A krétaszag eredete, Kivégzés)

IV. Művek a világirodalomból

 1. A homéroszi eposzok (Iliász, Odüsszeia)
 2. A századfordulós modernség
 3. Franz Kafka: Az átváltozás

V. Színház és dráma

 1. Katona József: Bánk bán
 2. Madách Imre: Az ember tragédiája

VI. Az irodalom határterületei

 1. Az irodalom filmen

VII. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

 1. A dél-alföldi régió kultúrájának múltja és jelene
Prospektus
Tájékoztatónk
Határtalanul 2022

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NTP logó
Ökoiskola
Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye