Ugrás a tartalomra

2023. 07. 12.
A középszintű szóbeli történelem érettségi vizsga tematikája

Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium
A középszintű szóbeli történelem érettségi vizsga tematikája (2023)
 


I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
1. téma: A mezőgazdasági technika fejlődése a X-XI. században

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
2. téma: Az Anjou-kor gazdasága a magyar királyságban

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
3. téma: Az ellenforradalmi rendszer konszolidációja Magyarországon

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
4. téma: Az ipari forradalom és technikai fejlődés teremtette ellentmondások a globális világban

II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD
5. téma: A XVIII. századi magyar társadalom

II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD
6. téma: A Párizs környéki békék területi, etnikai, és gazdasági vonatkozásai

II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD
7. téma: Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban

III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK
8. téma: Az államszervezés Magyarországon

III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK
9 téma: Mária Terézia és II. József reformjai

III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK
10. téma: A reformkor kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései

IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN
11.téma: A felvilágosodás eszmerendszerének megjelenése egy konkrét állam berendezkedésében!

IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN
12. téma: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon

IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN
13. téma: Az Európai Unió főbb intézményei, működése

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
14. téma: Az athéni demokrácia működése

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
15. téma: A náci ideológia és propaganda

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
16. téma: A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK
17. téma: Az 1848-as forradalom és az áprilisi törvények

VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
18. téma: A tatárjárás és IV. Béla

VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
19. téma: Az 1867-es kiegyezés

VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
20. téma: Magyarország a második világháborúban

Idegen nyelvi és humán munkaközösség

 

Prospektus
Tájékoztatónk
Határtalanul 2022

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NTP logó
Ökoiskola
Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye