Csatolmány Méret
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 101.8 KB
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége 183.18 KB
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 204.72 KB
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 16.17 MB
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 53.75 KB
A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulok létszáma 165.93 KB
A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje 189.43 KB
Házirend 2018.08.31. 841 KB
Pedagógiai program 2018.08.31. 3.8 MB
SZMSZ 2018.08.31. 4.08 MB
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 182.3 KB
Kollégiumi szabadidős foglalkozások köre 165.86 KB
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok 2018 202.43 KB
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok 384.46 KB
Az érettségi vizsgák átlageredményei I. 2010 - 2016 135.64 KB
Az érettségi vizsgák átlageredményei 2018 620.68 KB
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulok létszáma 182.41 KB
Helyi értékelés szabályzata 482 KB
Honvédelmi Intézkedési Terv 2018 - Kollégiumi telephely 1.11 MB
Honvédelmi Intézkedési Terv 2018 - Középiskolai telephely 1.11 MB
Honvédelmi Intézkedési Terv 2018.10.24 - Kollégium 5.95 MB
Honvédelmi Intézkedési Terv 2018.10.24 - Középiskola 5.91 MB
IMIP 2008 - 2009 66.71 KB
IMIP 2009 - 2010 129.93 KB
IMIP 2010 - 2011 210.37 KB
Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke 3.62 MB
A 2016 - 2017-es beszámoló elfogadása, a tanév fenntartói értékelése 1.64 MB
A 2018 - 2019-es beszámoló elfogadása, a tanév fenntartói értékelése 510.15 KB
Tanév helyi rendje 2019 - 2020 887.82 KB