Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás

Ügyfélfogadás, ügyintézés a szünidőben:
Tanítási időn kívül, nyári szünetben: szerdánként 800-1200 óráig.

2023. 07. 11.
Honvéd kadét

5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉS

HONVÉDELMI ÁGAZAT
INTÉZMÉNYI OM-KÓD: 203168-0004

Honvéd kadét szakma (választható szakmairánnyal)
(szakmajegyzék szám: 5 1031 11 05)

Részvétel a Honvéd Kadét Programban: HKP II. (technikumi szakmai) képzés

Honvéd kadét szakképzés technikumi képzés, amely 5 éves. Az első két év honvédelmi ágazati alapoktatását követően a honvéd kadétok ágazati alapvizsgát tesznek, majd a képzés második részében (a 11-12-13. évfolyamon) a választott szakmairánynak megfelelő szakmai oktatásban vesznek részt. Az iskolánkban a honvéd kadét alapszakmához kapcsolódó választható szakmairányok a következők:

E képzés keretében célszerű a 4 kötelező közismereti vizsgatárgyból (magyar, történelem, matematika vagy idegen nyelv) a 12. évfolyam végéig előrehozott érettségi vizsgát tenni, így az utolsó tanévben már csak a technikusi vizsgára kell felkészülni. A technikusi szakképesítés szakmai vizsgája egyben az ötödik érettségi vizsgatárgy, amely egy emelt szintű érettséginek felel meg. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt is kapnak a képzés résztvevői: egy érettségi bizonyítványt és egy technikusi végzettségét igazoló oklevelet. Végzőseink számára természetesen a Magyar Honvédségnél történő munkába állást vagy a nemzetvédelmi szakokon, egyetemen való továbbtanulást ajánljuk, de különösen az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető szakmairányban szerzett képesítés piacképes közvetlenül a civil szféra munkahelyein is.

A Honvédelem ágazati képzésben részt vevő HKP II. tanulók az ágazati és szakirányú szakmai tantárgyak tanulása mellett részt vesznek honvédelmi jellegű versenyeken pl.: haditorna, sportlövészet, paintball, airsoft, íjászat, küzdősportok stb.; szabadidős programokon pl.: laktanyalátogatás, túrák, hagyományőrző programok; részt vehetnek kirándulásokon, tematikus honvédelmi táborokban pl.: vízi, ejtőernyős stb. A 3,5-et elérő Honvéd kadét technikumi tanulók – a feltétel nélkül mindenkinek járó állami szakképzési ösztöndíj mellett - a program 2. félévétől jelentős ösztöndíjat kaphatnak. A Kadétok jogosultak formaruha viselésére az iskolában és saját rendezvényeinken az iskola formaruha viselési szabályzata szerint.

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban, műhelyekben, gyakorlótereken és lőtereken korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket pl. drónvezérlés alapjait.

A felnőtté válás során életükben meghatározóvá válik a környezettudatos szemlélet, a felelősség a minket körülvevő környezetért, valamint az ön- és munkafegyelem, és nem utolsó sorban a hazaszeretet.

A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei:

A közismereti tantárgyak mellett az alábbi szakmai tantárgyakat tanítjuk:

 • Mindkét szakmairánynál:
  • Alapszintű katonai ismeretek I.
  • Alapszintű katonai ismeretek II.
  • Ágazattechnikai ismeretek I.
  • Ágazattechnikai ismeretek II.
  • Geopolitikai földrajz I.
  • Geopolitikai földrajz II.
  • Alaki rendgyakorlat I.
  • Alaki rendgyakorlat II.
  • Katonai közelharc és kézitusa I.
  • Katonai közelharc és kézitusa II.

 

 • További szakmai tárgyak az INFORMATIKAI RENDSZER-, ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ szakmairány esetén:
  • Informatikai és távközlési alapok I.
  • Informatikai és távközlési alapok II.
  • Programozási alapok
  • IKT projektmunka
  • Hálózatok I.
  • Hálózatok II.
  • Hálózat programozása és IoT
  • Szerverek és felhőszolgáltatások
  • Adatbáziskezelés I.

 

 • További szakmai tárgyak az HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ szakmairány esetén:
  • Honvédelmi és katonai igazgatási ismeretek
  • Személyügyi igazgatás
  • Társadalmi kapcsolatok és kommunikáció
  • Speciális ágazati informatika
  • Szakmai idegennyelv
  • Ügyviteli ismeretek alapjai
  • Minősített ügyvitel
  • Gépírás, dokumentumkészítés

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
a 11. évfolyamot követően 120 óra, a 12. évfolyamot követően 120 óra.

Kiemelt ösztöndíj lehetőség:

 • Technikumi tanulmányi ösztöndíj és
 • Béri Balogh Ádám honvédelmi tanulmányi ösztöndíj

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 • Szakmairány: Honvédelmi igazgatási ügyintéző:
  • A Honvéd Kadét igazgatási ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja a megkereséseket. Kezeli a felmerült akadályokat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírást szövegszerkesztést végez, adminisztratív, dokumentációs és ügyviteli feladatokat lát el. Ismeri a honvédelmi kötelezettség tartalmi elemeit. Gyakorlatban kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Szakszerűen használja a rábízott technikai eszközöket. Képes nyílt katonai iratkezelésre. Ismeri az Államigazgatás különleges jogrendi elemeit, helyszíneit, a katonai igazgatás színtereit. Tisztában van a katonai igazgatás feladatrendszerével, ismeri a honvédelmi kötelezettségek rendszerét békeidőszakban és a különleges jogrend időszakaiban egyaránt. Kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Alkalmassá válik adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére.

 

 • Szakmairány: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető:
  • A Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál, a honvédségnél működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása. Segítséget nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek keretében informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

 

 • A Magyar Honvédségnél legénységi állományban:

  • katonai alaptevékenység végzése,

  • tisztesi alapfeladatok végrehajtása,

  • katonai ágazati alap- és szaktevékenység végzése.

 

 • Polgári munkakörben
  • Irányítja, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az irodában folyó - elsősorban adminisztrációs - munkát, kommunikációs kapcsolatokat.
  • Különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat lát el; a szervezeten belül a hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, ügyintézési folyamataiban vesz részt.
  • Számokat és egyéb adatokat visz be elektronikus berendezésekbe feldolgozás és továbbítás céljából.
  • Levelezések, kartonok, számlák, nyugták és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelő irattárazását végzi, dokumentumokat másol és továbbít.

Továbbtanulás egyetemen, főiskolán:

 • Budapest
 • Szentendre
Prospektus
Tájékoztatónk

Együttműködő partnerintézményünk NTP logó

A kép eltávolítva.

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NTP logó
Ökoiskola
Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye