Ugrás a tartalomra

2023. 07. 12.
E323 kötelező kommunikációs aloldal

 

A kedvezményezett neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
A bevont intézmények nevei:

  • Szent Balázs Katolikus Általános Iskola

  • Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

  • Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

  • Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

A projekt címe: „A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye köznevelési intézményeiben”
A szerződött támogatás összege: 109 964 219 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdő dátuma: 2018.01.01.
A projekt befejező dátuma: 2021.03.31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00059

A projekt bemutatása:
Az EFOP-3.2.3-17-2017-00059 azonosítószámú, „A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye köznevelési intézményeiben” című projekt célja, a Bács-Kiskun megyében fenntartott egy gimnáziumban és három általános iskolában olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot fejlesztés megvalósítása, amelynek eredményei és tapasztalatai a későbbiekben elterjeszthetők lesznek a fenntartott további intézményekben is.
A digitális technológia eddig döntően az informatikaoktatásban kapott helyet. A projekt megvalósulásával – az eszközök, módszerek alkalmazásával hosszútávon mindez beépülhet valamennyi tudományterület tanulási folyamatába. A pedagógusok és tanulók elsajátítják és beépítik a tanítás-tanulási folyamatba a digitális eszközök alkalmazását, ezzel is hozzájárulunk az élethosszig tartó tanulás és a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú IKT alapkészségek megerősödéséhez.
Ennek érdekében célunk a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT- és digitális taneszközhasználat erősítése a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. Feladatunk a pedagógusok képzése és a támogató eszközök bevezetése, valamint az implementáció folyamatának véghezvitele.
A projekt eredményeként abban bízunk, hogy megteremtjük az alapját a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó kompetenciái továbbfejlesztésének. A projekt további hosszútávú hatása a digitális leszakadás megállítása, illetve az oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a minél szélesebb körben történő elterjesztésével az esélyteremtéshez való hozzájárulás.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

  • Pedagógiai-módszertani elemek  bevezetése

  • A digitális pedagógiai környezet intézményi feltételeinek megteremtése  

  • Támogató szolgáltatások biztosítása és igénybevétele

Elérhetőség:
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Cím: 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
Telefon/Fax: +36/76/505-736; +36/76/505-737
E-mail: szentimre@szentimre-kmet.sulinet.hu

PDF

 

Prospektus
Tájékoztatónk
Határtalanul 2022

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NTP logó
Ökoiskola
Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye