Középiskola

    fogadóóra időpontja

Farkas Zoltán

igazgató

történelem, filozófia

hétfő 7.óra
1350-1435

Nyerges Benjámin

igazgatóhelyettes

történelem

szerda 1. óra
750-835

Baki-Barabás Melánia

angol nyelv

DÖK patronáló tanára

hétfő 5. óra
1140-1225

Bakó Éva

10.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom

hétfő 3. óra
945-1030

Barta Mária

angol nyelv

ijfúságvédelmi felelős

szerda 2. óra
845-930

Czifrik Ágnes

9.A osztályfőnöke

biológia, földrajz

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

hétfő 5. óra
1140-1225

Csíkos János

informatika péntek 2. óra
845-930

Csuka Edit

12.B osztályfőnöke

matematika, fizika

reál és szakmai tantárgyi munkaközösség-vezető

kedd 2. óra
845-930

Csuka Tibor

10.B osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

 

szerda 3. óra
945-1030

Csuka Tiborné Gombos Erzsébet

12.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom, ének-zene

humán, művészeti és média tantárgyi munkaközösség-vezető

kedd 2. óra
845-930

Gyöngyösi Tibor

mozgóképkultúra és médiaismeret csütörtök 6. óra
1245-1330

Havasi Helén

11.A osztályfőnöke

német, orosz

hitéleti és idegennyelvi munkaközösség-vezető

SZSZ patronáló tanára

hétfő 3. óra
945-1030

Horváth József

matematika, fizika

hétfő 4. óra
1045-1130
Jáki György Ákos angol, magyar  

Király Gabriella

12.C osztályfőnöke

történelem, etika

kedd 6. óra
 

Lantos Tícia

matematika  

Pócsik Olga

vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret  

Tabajdi Berta

testnevelés  

Telekné Nagy Janka

11.B osztályfőnöke

német

csütörtök 5. óra
1140-1225
Tóth Tibor Győző kémia, biológia  
Vass Izolda

9.C osztályfőnöke

testnevelés

csütörtök 2. óra
845-930

Zerinváry Dóra

német

 

Zádori Nándor

9.B és a 5/13.osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

szerda 2. óra
845-930

 

Kollégium

 

Telek András

kollégiumvezető

szerda
1530-1630

Farkasné Gyóni Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

1. csoport csoportvezetője

kedd
1515-1600

Nárainé Kovács Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár

3. csoport csoportvezetője

kedd
1515-1600
Miklós Tibor kollégiumi éjszakai nevelőtanár  

Szőkéné Kuklis Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

2. csoport csoportvezetője

szerda
1515-1600
Horváth József kollégiumi nevelőtanár  
Jáki György Ákos kollégiumi nevelőtanár  
Király Gabriella kollégiumi nevelőtanár  
Lantos Tícia kollégiumi nevelőtanár  
Pócsik Olga kollégiumi nevelőtanár  
Tabajdi Berta kollégiumi nevelőtanár  
Vass Izolda kollégiumi nevelőtanár  
Zerinváry Dóra kollégiumi nevelőtanár  

 

Óraadó tanárok

 

Abonyi Bianka

turisztika  

Horváth József őrmester

fegyverzettechnikai ismeretek, speciális katonai mozgásformák  
Ivanics Zoltán hittan  
Kertész Zsuzsanna informatika  
Kondor Csaba informatika  
Kosik Sándor  esperes-plébános hittan  
Németh Ottó őrvezető kézitusa-önvédelem, katonai közelharc alapjai  
Rácz Attila őrnagy katonai vezetés alapjai, társadalom és kommunikáció, honvédelmi és katonai igazgatási ismeretek  
Salamon Szilvia hittan  

Szőke Eszter

angol nyelv  
Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi gyógypedagógia  
Telek Máté földrajz  
     

 

Nevelést, oktatást közvetlenül segítő foglalkoztatottak

 

Fehér Henriett iskolatitkár  
Fodor Eszter laboráns  
Hosszú Imréné kollégiumi titkár  
Maximilián-Tóth Mária könyvtáros  
Szögi Lajos rendszergazda