Középiskola

    fogadóóra időpontja

Farkas Zoltán

igazgató

történelem, filozófia

szerda 5.óra
1140-1225

Nyerges Benjámin

igazgatóhelyettes

történelem

hétfő 2. óra
835-930

Baki-Barabás Melánia

angol nyelv

DÖK patronáló tanára

hétfő 3. óra
945-1030

Bakó Éva

10.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom

szerda 2. óra
845- 930

Barta Mária

angol nyelv

ijfúságvédelmi felelős

hétfő 6. óra
1245-1330

Czifrik Ágnes

9.A osztályfőnöke

biológia, földrajz

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

hétfő 5. óra
1140-1225

Csíkos János

informatika kedd 7. óra
1350-1435

Csuka Edit

12.B osztályfőnöke

matematika, fizika

reál és szakmai tantárgyi munkaközösség-vezető

szerda 2. óra
845-930

Csuka Tibor

10.B osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

 

szerda 4. óra
1045-1130

Csuka Tiborné Gombos Erzsébet

12.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom, ének-zene

humán, művészeti és média tantárgyi munkaközösség-vezető

kedd 2. óra
845-930

Gyöngyösi Tibor

mozgóképkultúra és médiaismeret csütörtök 6. óra
1245-1330

Havasi Helén

11.A osztályfőnöke

német, orosz

hitéleti és idegennyelvi munkaközösség-vezető

SZSZ patronáló tanára

kedd 2. óra
845- 930

Horváth József

matematika, fizika

szerda 2. óra
845-930
Jáki György Ákos angol, magyar kedd 5. óra
1140-1225

Király Gabriella

12.C osztályfőnöke

történelem, etika

hétfő 3. óra
945-1030
 

Lantos Tícia

matematika hétfő 4. óra
1045-1130

Pócsik Olga

vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret hétfő 4. óra
1045-1130

Tabajdi Berta

testnevelés hétfő 4. óra
1045-1130

Telekné Nagy Janka

11.B osztályfőnöke

német

hétfő 4. óra
1045-1130
Tóth Tibor Győző kémia, biológia hétfő 3. óra
945-1030
Vass Izolda

9.C osztályfőnöke

testnevelés

szerda 3. óra
945-1030

Zerinváry Dóra

német

hétfő 2. óra
845-930

Zádori Nándor

9.B és a 5/13.osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

szerda 7. óra
1350-1435

 

Kollégium

 

Telek András

kollégiumvezető

szerda
1530-1630

Farkasné Gyóni Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

1. csoport csoportvezetője

kedd
1515-1600

Nárainé Kovács Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár

3. csoport csoportvezetője

kedd
1515-1600
Miklós Tibor kollégiumi éjszakai nevelőtanár  

Szőkéné Kuklis Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

2. csoport csoportvezetője

szerda
1515-1600
Horváth József kollégiumi nevelőtanár  
Jáki György Ákos kollégiumi nevelőtanár  
Király Gabriella kollégiumi nevelőtanár  
Lantos Tícia kollégiumi nevelőtanár  
Pócsik Olga kollégiumi nevelőtanár  
Tabajdi Berta kollégiumi nevelőtanár  
Vass Izolda kollégiumi nevelőtanár  
Zerinváry Dóra kollégiumi nevelőtanár  

 

Óraadó tanárok

 

Abonyi Bianka

turisztika  

Horváth József őrmester

fegyverzettechnikai ismeretek, speciális katonai mozgásformák  
Ivanics Zoltán káplán hittan  
Kertész-Farkas Zsuzsanna informatika  
Kondor Csaba informatika  
Kosik Sándor  esperes-plébános hittan  
László Sándor ftzsőrm. fegyverzettechnikai ism., speciális katonai mogzásformák  
Horváth József őrmester kézitusa-önvédelem, katonai közelharc alapjai  
Dr. Rácz Attila őrnagy katonai vezetés alapjai, társadalom és kommunikáció, honvédelmi és katonai igazgatási ismeretek  
Ótott-Kovács Benő hittan  

Szőke Eszter

angol nyelv  
Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi gyógypedagógia  
Telek Máté földrajz  
     

 

Nevelést, oktatást közvetlenül segítő foglalkoztatottak

 

Fehér Henriett iskolatitkár  
Fodor Eszter laboráns  
Hosszú Imréné kollégiumi titkár  
Telekné Nagy Janka könyvtáros  
Buczkó Dávid József rendszergazda