Középiskola

    fogadóóra időpontja

Farkas Zoltán

igazgató

történelem, filozófia

hétfő 7.óra
1350-1435

Nyerges Benjámin

igazgatóhelyettes

történelem

szerda 1. óra
750-835

Agócs Adrien

11.B osztályfőnöke

testnevelés

kedd 5. óra
1140-1225

Baki-Barabás Melánia

angol nyelv

DÖK patronáló tanára

hétfő 5. óra
1140-1225

Bakó Éva

9.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom

hétfő 3. óra
945-1030

Barta Mária

angol nyelv

ijfúságvédelmi felelős

szerda 2. óra
845-930

Czifrik Ágnes

biológia, földrajz

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

hétfő 5. óra
1140-1225

Csíkos János

informatika péntek 2. óra
845-930

Csuka Edit

12.B osztályfőnöke

matematika, fizika

reál munkaközösség-vezető

kedd 2. óra
845-930

Csuka Tibor

9.B osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

informatikai és szakképzési munkaközösség-vezető

szerda 3. óra
945-1030

Csuka Tiborné Gombos Erzsébet

11.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom, ének-zene, hangművészeti zenei alapismeretek

humán és művészeti munkaközösség-vezető

kedd 2. óra
845-930

Gyöngyösi Tibor

mozgóképkultúra és médiaismeret csütörtök 6. óra
1245-1330

Havasi Helén

10.A osztályfőnöke

német, orosz

hitéleti és idegennyelvi munkaközösség-vezető

SZSZ patronáló tanára

hétfő 3. óra
945-1030

Horváth József

12.A osztályfőnöke

matematika, fizika

hétfő 4. óra
1045-1130

Király Gabriella

11.C osztályfőnöke

történelem

kedd 6. óra
1245-1330
Kordás Zsanett

angol nyelv

közösségi szolgálat koordinálása

hétfő 5. óra
1140-1225

Siposné Dóczi Márta

12.C osztályfőnöke

matematika

csütörtök 2. óra
845-930

Szalay Ignác

vizuális kultúra, informatika csütörtök 4. óra
1045-1130

Telekné Nagy Janka

10.B osztályfőnöke

német

csütörtök 5. óra
1140-1225
Vass Izolda testnevelés csütörtök 2. óra
845-930

 

Wágner Ádám

magyar nyelv és irodalom,

mozgóképkultúra és médiaismeret

csütörtök 4. óra
1045-1130

Zádori Nándor

5/13. osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

szerda 2. óra
845-930

 

Kollégium

 

Telek András

kollégiumvezető

német nyelv, etika

szerda
1530-1630

Farkasné Gyóni Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

munkaközösség vezető 

1. csoport csoportvezetője

kedd
1515-1600

Nárainé Kovács Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár

2. csoport csoportvezetője

kedd
1515-1600
Miklós Tibor kollégiumi éjszakai nevelőtanár  

Siposné Dóczi Márta

kollégiumi nevelőtanár  

Szalay Ignác

kollégiumi nevelőtanár

 

Szőkéné Kuklis Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

3. csoport csoportvezetője

szerda
1515-1600
Vass Izolda kollégiumi nevelőtanár  

 

Óraadó tanárok

 

Abonyi Bianka

turisztika  

Domonkos Erika

angol nyelv  
Kondákor Ferenc labdarúgás sportkör  
Kondor Csaba informatika  
Kosik Sándor hittan  
Molnár Klaudia pszichológus  
Salamon Szilvia hittan  

Szőke Eszter

angol nyelv  
Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi gyógypedagógia  
Tóth Tibor Győző kémia  
Telek Máté földrajz  

 

Nevelést, oktatást közvetlenül segítő foglalkoztatottak

 

Fehér Henriett iskolatitkár  
Fodor Eszter laboráns  
Hosszú Imréné kollégiumi titkár  
Maximilián-Tóth Mária könyvtáros  
Szögi Lajos rendszergazda