Középiskola

    fogadóóra időpontja

Farkas Zoltán

igazgató

történelem, filozófia

zfarkas@tomorimajsa.hu

szerda 5.óra
1140-1225

Nyerges Benjámin

igazgatóhelyettes

történelem

bnyerges@tomorimajsa.hu

hétfő 2. óra
835-930

Baki-Barabás Melánia

angol nyelv

DÖK patronáló tanára

barabasmelania@tomorimajsa.hu

szerda 5. óra
1140-1225

Bakó Éva

10.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom

bakoeva@tomorimajsa.hu

szerda 2. óra
845- 930

Barta Mária

angol nyelv

ijfúságvédelmi felelős

bmaria@tomorimajsa.hu

hétfő 6. óra
1245-1330

Czifrik Ágnes

9.A osztályfőnöke

biológia, földrajz

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

sara@tomorimajsa.hu

hétfő 5. óra
1140-1225

Csíkos János

informatika

csikosjanos@tomorimajsa.hu

kedd 7. óra
1350-1435

Csuka Edit

12.B osztályfőnöke

matematika, fizika

reál és szakmai tantárgyi munkaközösség-vezető

betti@tomorimajsa.hu

szerda 4. óra
1045-1130

Csuka Tibor

10.B osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

cst@tomorimajsa.hu

 

szerda 4. óra
1045-1130

Csuka Tiborné Gombos Erzsébet

12.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom, ének-zene

humán, művészeti és média tantárgyi munkaközösség-vezető

cstne@tomorimajsa.hu

kedd 2. óra
845-930

Gyöngyösi Tibor

mozgóképkultúra és médiaismeret

gyt@tomorimajsa.hu

csütörtök 4. óra
1045-1130

Havasi Helén

11.A osztályfőnöke

német, orosz

hitéleti és idegennyelvi munkaközösség-vezető

SZSZ patronáló tanára

hhelen@tomorimajsa.hu

kedd 2. óra
845- 930

Horváth József

matematika, fizika

jhorvath@tomorimajsa.hu

csütörtök 5. óra
1140-1225

Jáki György Ákos

angol, magyar

jakiakos@tomorimajsa.hu

kedd 5. óra
1140-1225

Király Gabriella

12.C osztályfőnöke

történelem, etika

rebeka@tomorimajsa.hu

hétfő 3. óra
945-1030
 

Lantos Tícia

matematika

lantosticia@tomorimajsa.hu

hétfő 4. óra
1045-1130

Pócsik Olga

vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret

olga@tomorimajsa.hu

kedd 3. óra
945-1030

Tabajdi Berta

testnevelés

tabajdiberta@tomorimajsa.hu

péntek 4. óra
1045-1130

Telekné Nagy Janka

11.B osztályfőnöke

német

janka@tomorimajsa.hu

hétfő 4. óra
1045-1130
Tóth Tibor Győző kémia, biológia csütörtök 3. óra
945-1030

Vass Izolda

9.C osztályfőnöke

testnevelés

vassizolda@tomorimajsa.hu

hétfő 6. óra
1245-1330

Zerinváry Dóra

német

zdora@tomorimajsa.hu

hétfő 2. óra
845-930

Zádori Nándor

9.B és a 5/13.osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

zadorinandor@tomorimajsa.hu

szerda 4. óra
1045-1130

 

Kollégium

 

Telek András

kollégiumvezető

telek.andras@tomorimajsa.hu

szerda
1530-1630

Farkasné Gyóni Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

1. csoport csoportvezetője

farkasneildi@tomorimajsa.hu

kedd
1515-1600

Nárainé Kovács Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár

3. csoport csoportvezetője

naraineerzsebet@tomorimajsa.hu

kedd
1515-1600

Miklós Tibor

kollégiumi éjszakai nevelőtanár

miklos.tibor@freemail.hu

 

Szőkéné Kuklis Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

2. csoport csoportvezetője

ilko@tomorimajsa.hu

szerda
1515-1600

Horváth József

kollégiumi nevelőtanár

jhorvath@tomorimajsa.hu

 

Jáki György Ákos

kollégiumi nevelőtanár

jakiakos@tomorimajsa.hu

 

Király Gabriella

kollégiumi nevelőtanár

rebeka@tomorimajsa.hu

 

Lantos Tícia

kollégiumi nevelőtanár

lantosticia@tomorimajsa.hu

 

Pócsik Olga

kollégiumi nevelőtanár

olga@tomorimajsa.hu

 

Tabajdi Berta

kollégiumi nevelőtanár

tabajdiberta@tomorimajsa.hu

 

Vass Izolda

kollégiumi nevelőtanár

vassizolda@tomorimajsa.hu

 

Zerinváry Dóra

kollégiumi nevelőtanár

zdora@tomorimajsa.hu

 

 

Óraadó tanárok

 

Abonyi Bianka

turisztika

abonyibianka@tomorimajsa.hu

 
Ivanics Zoltán
káplán

hittan

ivanicszoltan@tomorimajsa.hu

 

Kertész-Farkas Zsuzsanna

informatika

kerteszzsuzsanna@tomorimajsa.hu

 

Kondor Csaba

informatika

csaba.kondor@gmail.com

 

Kosik Sándor
esperes-plébános

hittan

kosiksandor@tomorimajsa.hu

 

László Sándor
főtörzsőrmester

fegyverzettechnikai ismeretek, speciális katonai mozgásformák  

Horváth József
őrmester

kézitusa-önvédelem, katonai közelharc alapjai  

Dr. Rácz Attila
százados

katonai vezetés alapjai, társadalom és kommunikáció, honvédelmi és katonai igazgatási ismeretek

raczattila@tomorimajsa.hu

 

Ótott-Kovács Benő

hittan

beno620811@gmail.com

 

Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi

gyógypedagógia

gyorgyisiposszabone@gmail.com

 

Telek Máté

földrajz

telekmate@tomorimajsa.hu

 
     

 

Nevelést, oktatást közvetlenül segítő foglalkoztatottak

 

Buczkó Dávid József

rendszergazda

 

Fehér Henriett

iskolatitkár  

Fodor Eszter

laboráns  

Hosszú Imréné

kollégiumi titkár  

Kissné Faragó Mária

kollégiumi ápoló  

Telekné Nagy Janka

könyvtáros