Ugrás a tartalomra

Középiskola

    fogadóóra időpontja

Farkas Zoltán

igazgató

történelem

zfarkas@tomorimajsa.hu

csütörtök 3. óra
945-1030

Nyerges Benjámin

igazgatóhelyettes

történelem

bnyerges@tomorimajsa.hu

szerda 2. óra
845-930

Baki-Barabás Melánia

9.A osztályfőnöke

angol nyelv

DÖK patronáló tanára

barabasmelania@tomorimajsa.hu

hétfő 3. óra
945-1030

Bakó Éva

11.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom

bakoeva@tomorimajsa.hu

csütörtök 2. óra
845-930

Barta Mária

angol nyelv

ijfúságvédelmi felelős

bmaria@tomorimajsa.hu

hétfő 3. óra
945-1030

Czifrik Ágnes

10.A osztályfőnöke

biológia, földrajz

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

sara@tomorimajsa.hu

szerda 6. óra
1245-1300

Csuka Edit

matematika, fizika

reál és szakmai, média  tantárgyi munkaközösség-vezető

betti@tomorimajsa.hu

péntek 3. óra
945-1030

Csuka Tibor

11.B osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

cst@tomorimajsa.hu

 

hétfő 3. óra
945-1030

Csuka Tiborné Gombos Erzsébet

magyar nyelv és irodalom, ének-zene

cstne@tomorimajsa.hu

kedd 2. óra
845-930

Gyöngyösi Tibor

mozgóképkultúra és médiaismeret

gyt@tomorimajsa.hu

kedd 4. óra
1045-1130

Havasi Helén

12.A osztályfőnöke

német, orosz

hitéleti, humán  és idegennyelvi munkaközösség-vezető

SZSZ patronáló tanára

hhelen@tomorimajsa.hu

hétfő 3. óra
945- 1030

Horváth József

9.B osztályfőnöke

matematika, fizika

jhorvath@tomorimajsa.hu

hétfő 2. óra
845-930

Király Gabriella

történelem

rebeka@tomorimajsa.hu

péntek 3. óra
945-1030
 

Lakosné Szemerédi Zsuzsanna

biológia, kémia

szemi@tomorimajsa.hu

kedd 5. óra
1140-1225

Lantos Tícia

matematika

lantosticia@tomorimajsa.hu

hétfő 4. óra
1045-1130

Szövő Nikolett

angol

szovonikolett@tomorimajsa.hu

csütörtök 3. óra
945-1030

Tabajdi Berta

9.C osztályfőnöke

testnevelés

tabajdiberta@tomorimajsa.hu

csütörtök 5. óra
1140-1225

Telekné Nagy Janka

12.B osztályfőnöke

német

janka@tomorimajsa.hu

csütörtök 4. óra
1045-1130

Vass Izolda

10.C osztályfőnöke

testnevelés

vassizolda@tomorimajsa.hu

kedd 1. óra
750-835

Zerinváry Dóra

német

közösségi szolgálat koordinátora

zdora@tomorimajsa.hu

péntek 5. óra
1140-1225

Zádori Nándor

10.B és a 5/13.osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

online oktatás, e-napló és a szakképző évfolyam munkaközösség-vezetője

zadorinandor@tomorimajsa.hu

csütörtök 1. óra
750-835

 

Kollégium

 

Telek András

kollégiumvezető

telek.andras@tomorimajsa.hu

hétfő 5. óra
1140-1225

Farkasné Gyóni Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

2. csoport csoportvezetője

farkasneildi@tomorimajsa.hu

szerda

1500-1600

Nárainé Kovács Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár

1. csoport csoportvezetője

naraineerzsebet@tomorimajsa.hu

csütörtök

1500-1600

Miklós Tibor

kollégiumi éjszakai nevelőtanár

miklos.tibor@freemail.hu

 

Szőkéné Kuklis Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

3. csoport csoportvezetője

ilko@tomorimajsa.hu

 

Farkas Zoltán

kollégiumi nevelőtanár  

Nyerges Benjámin

kollégiumi nevelőtanár  

Király Gabriella

kollégiumi nevelőtanár

rebeka@tomorimajsa.hu

 

Kondákor Ferenc

kollégiumi nevelőtanár - rajz szakkör

kondakorf@t-online.hu

 

Lantos Tícia

kollégiumi nevelőtanár

lantosticia@tomorimajsa.hu

 

Vass Izolda

kollégiumi nevelőtanár

vassizolda@tomorimajsa.hu

 

 

Óraadó tanárok

 

Csíkos János

informatika

csikosjanos@tomorimajsa.hu

péntek 2. óra
845-930

Domonkos Erika

angol

domonkoserika15@gmail.com

 

csütörtök 5. óra
1140-1225

Harbula István
káplán

hittan

harbulaistvan@tomorimajsa.hu

 

Kertész-Farkas Zsuzsanna

informatika

kerteszzsuzsanna@tomorimajsa.hu

kedd 6. óra
1245-1330

Kondor Csaba

informatika

csaba.kondor@gmail.com

csütörtök 4. óra
1045-1130

Kondákor Ferenc

vizuális kultúra

kondakorf@t-online.hu

 

Kosik Sándor
esperes-plébános

hittan

kosiksandor@tomorimajsa.hu

 
Nagy Péter

mozgóképkultúra és médiaismeret

nagypeter@tomorimajsa.hu

 

Dr. Rácz Attila
százados

katonai vezetés alapjai, társadalom és kommunikáció, honvédelmi és katonai igazgatási ismeretek

raczattila@tomorimajsa.hu

hétfő 3. óra
945-1030

Ótott-Kovács Benő

hittan

beno620811@gmail.com

szerda 9. óra
1520-1600

Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi

gyógypedagógia

gyorgyisiposszabone@gmail.com

hétfő 1. óra
750-835

Telek Máté

földrajz

telekmate@tomorimajsa.hu

péntek 4. óra
1045-1130
Tóth Tibor

biológia

tothtibor@tomorimajsa.hu

 
     

 

Nevelést, oktatást közvetlenül segítő foglalkoztatottak

 

Buczkó Dávid József

rendszergazda

 

Fehér Henriett

iskolatitkár  

Fodor Eszter

laboráns  

Hosszú Imréné

kollégiumi titkár  

Kissné Faragó Mária

kollégiumi ápoló  

Telekné Nagy Janka

könyvtáros