Középiskola

    fogadóóra időpontja

Farkas Zoltán

igazgató

történelem, filozófia

szerda 5.óra
1140-1225

Nyerges Benjámin

igazgatóhelyettes

történelem

hétfő 2. óra
835-930

Baki-Barabás Melánia

angol nyelv

DÖK patronáló tanára

hétfő 3. óra
945-1030

Bakó Éva

10.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom

szerda 2. óra
845- 930

Barta Mária

angol nyelv

ijfúságvédelmi felelős

hétfő 6. óra
1245-1330

Czifrik Ágnes

9.A osztályfőnöke

biológia, földrajz

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

hétfő 5. óra
1140-1225

Csíkos János

informatika kedd 7. óra
1350-1435

Csuka Edit

12.B osztályfőnöke

matematika, fizika

reál és szakmai tantárgyi munkaközösség-vezető

szerda 2. óra
845-930

Csuka Tibor

10.B osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

 

szerda 4. óra
1045-1130

Csuka Tiborné Gombos Erzsébet

12.A osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom, ének-zene

humán, művészeti és média tantárgyi munkaközösség-vezető

kedd 2. óra
845-930

Gyöngyösi Tibor

mozgóképkultúra és médiaismeret csütörtök 6. óra
1245-1330

Havasi Helén

11.A osztályfőnöke

német, orosz

hitéleti és idegennyelvi munkaközösség-vezető

SZSZ patronáló tanára

kedd 2. óra
845- 930

Horváth József

matematika, fizika

szerda 2. óra
845-930
Jáki György Ákos angol, magyar kedd 5. óra
1140-1225

Király Gabriella

12.C osztályfőnöke

történelem, etika

hétfő 3. óra
945-1030
 

Lantos Tícia

matematika hétfő 4. óra
1045-1130

Pócsik Olga

vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret hétfő 4. óra
1045-1130

Tabajdi Berta

testnevelés hétfő 4. óra
1045-1130

Telekné Nagy Janka

11.B osztályfőnöke

német

hétfő 4. óra
1045-1130
Tóth Tibor Győző kémia, biológia hétfő 3. óra
945-1030
Vass Izolda

9.C osztályfőnöke

testnevelés

szerda 3. óra
945-1030

Zerinváry Dóra

német

hétfő 2. óra
845-930

Zádori Nándor

9.B és a 5/13.osztályfőnöke

informatika, szakmai tárgyak

szerda 7. óra
1350-1435

 

Kollégium

 

Telek András

kollégiumvezető

szerda
1530-1630

Farkasné Gyóni Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

1. csoport csoportvezetője

kedd
1515-1600

Nárainé Kovács Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár

3. csoport csoportvezetője

kedd
1515-1600

Miklós Tibor

kollégiumi éjszakai nevelőtanár  

Szőkéné Kuklis Ildikó

kollégiumi nevelőtanár

2. csoport csoportvezetője

szerda
1515-1600

Horváth József

kollégiumi nevelőtanár  

Jáki György Ákos

kollégiumi nevelőtanár  

Király Gabriella

kollégiumi nevelőtanár  

Lantos Tícia

kollégiumi nevelőtanár  

Pócsik Olga

kollégiumi nevelőtanár  

Tabajdi Berta

kollégiumi nevelőtanár  

Vass Izolda

kollégiumi nevelőtanár  

Zerinváry Dóra

kollégiumi nevelőtanár  

 

Óraadó tanárok

 

Abonyi Bianka

turisztika  
Ivanics Zoltán
káplán
hittan  

Kertész-Farkas Zsuzsanna

informatika  

Kondor Csaba

informatika  

Kosik Sándor
esperes-plébános

hittan  

László Sándor
főtörzsőrmester

fegyverzettechnikai ismeretek, speciális katonai mozgásformák  

Horváth József
őrmester

kézitusa-önvédelem, katonai közelharc alapjai  

Dr. Rácz Attila
százados

katonai vezetés alapjai, társadalom és kommunikáció, honvédelmi és katonai igazgatási ismeretek  

Ótott-Kovács Benő

hittan  

Szőke Eszter

angol nyelv  

Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi

gyógypedagógia  

Telek Máté

földrajz  
     

 

Nevelést, oktatást közvetlenül segítő foglalkoztatottak

 

Buczkó Dávid József rendszergazda  

Fehér Henriett

iskolatitkár  

Fodor Eszter

laboráns  

Hosszú Imréné

kollégiumi titkár  

Kissné Faragó Mária

kollégiumi ápoló  

Telekné Nagy Janka

könyvtáros