Tanáraink névsora

Gimnázium és szakközépiskola
Farkas Zoltán igazgató, történelem, kultúr- és vallástörténet, filozófia Szerda 945-1030 (3. óra)
Nyerges Benjamin igazgatóhelyettes, történelem, 12A osztályfőnöke
Kedd 945-1030 (3. óra)
Agócs Adrien testnevelés, 9B osztályfőnöke
Hétfő 945-1030 (3. óra)
Bakó Éva magyar nyelv és irodalom
Csütörtök 1045-1130 (4. óra)
Barta Mária angol nyelv, munkavédelmi alapismeretek, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős​ Hétfő 945-1030 (3. óra)
Czifrik Ágnes biológia, kollégiumi nevelőtanár, 11A osztályfőnöke Csütörtök 945-1030 (3. óra)
Czirkóné Fürdős Éva földrajz, turizmus alapjai,  reál tantárgyi munkaközösség-vezető, kollégiumi nevelőtanár, 12B osztályfőnöke
Csütörtök 1045-1130 (4. óra)
Csapó Angéla

angol nyelv, nyelvi- és humán munkaközösségvezető, PDSZ ügyvivő

Kedd 1350-1435 (7. óra)
Csuka Edit matematika, fizika, osztályfőnöki munkaközösségvezető, 10B osztályfőnöke
Csütörtök 1045-1130 (4. óra)
Csuka  Tibor informatika, szakmai tárgyak,  szakmai előkészítő tantárgyi és felnőttoktatás munkaközösségvezető Csütörtök 1245-1330 (6. óra)
Csuka Tiborné Gombos Erzsébet magyar nyelv és irodalom, ének-zene, hangművészeti zenei alapismeretek, 9A osztályfőnöke Szerda 845- 930 (2.óra)
Gyöngyösi Tibor szakmai tárgyak, munkavédelmi  képviselő Csütörtök 945-1030 (3. óra)
Havasi Helén német, orosz, hitéleti munkaközösség­vezető Csütörtök 845-930 (2. óra)
Horváth József matematika, fizika, 10A osztályfőnöke Kedd 845-930 (2. óra)
Huszár Tamara angol, szakmai angol Péntek 1245-1330 (6. óra)
Juhász-Dora Lajosné magyar nyelv és irodalom, történelem, 10C osztályfőnöke Csütörtök 845-930 (2. óra)
Király Gabriella történelem, etika, 9C osztályfőnöke Szerda 1045-1130 (4. óra)
Karasz Dóra testnevelés Szerda 750 - 835 (1. óra)
Lakosné Szemerédi Zsuzsanna biológia, kémia, komplex természetismeret, kollégiumi nevelőtanár Kedd 945-1030 (3. óra) 
Márk Mónika matematika, diákönkormányzatot segítő tanár Hétfő 845-930 (2. óra)
Rácz-Házi Adrienn magyar nyelv és irodalom, angol, 12C osztályfőnöke Hétfő 945-1030 (3. óra)
Pócsik Olga vizuális kultúra, mozgókép- és médiaismeret, szakmai tárgyak Szerda 945-1030 (3. óra)
Siposné Dóczi Márta matematika, kollégiumi nevelőtanár, 4. csoport csoportvezetője Csütörtök 845-930 (2. óra)
Szőkéné Kuklis Ildikó szakmai tárgyak, kollégiumi nevelőtanár, 2. csoport csoportvezetője Kedd 1600-1700
Zádori Nándor informatika, szakmai tárgyak, a 11B osztályfőnöke Kedd 945-1030 (3. óra) 
Zádoriné Tápai Eszter angol, német Hétfő 1045-1130 (4. óra)
Zerinváry Dóra német Hétfő 1045-1130 (4. óra)
Kollégium
Telek András kollégiumvezető Csütörtök 1600-1700
Farkasné Gyóni Ildikó kollégiumi nevelőtanár, munkaközösség vezető, 1. csoport csoportvezetője Hétfő 1600-1700
Nárainé Kovács Erzsébet kollégiumi nevelőtanár, 3. csoport csoportvezetője Szerda 1600-1700
M. Tóth Mária könyvtáros  
​Miklós Tibor kollégiumi nevelőtanár  
Siposné Dóczi Márta matematika, kollégiumi nevelőtanár, 4. csoport csoportvezetője Csütörtök 845-930 (2. óra)
Szőkéné Kuklis Ildikó szakmai tárgyak, kollégiumi nevelőtanár, 2. csoport csoportvezetője Kedd 1600-1700
Óraadó tanárok
Antoniné Vargyas Andrea gyógytestnevelő  
Czinkóczi Szilvia hangművészeti, zenei alapismeretek  
Kelle István szakmai tárgyak  
Komáromi Tibor labdarúgás  
Kosik Sándor hittan  
Molnár Klaudia pszichológus  
Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi gyógypedagógia  
Szabó-Babud Edina testnevelés  
Tóth Viktor multimédia gyakorlat