TÁMOP 3.2.9

Bevezetés

A hazai középiskolai történelem-oktatásban csekély súllyal szerepel az 1945 utáni korszak, valamint egyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - a közvéleményt sok tekintetben megosztó - témaköre. A közelmúlt történeti eseményeinek feltárására és bemutatására a korszerű szakmai módszerek és informatikai eszközök új utakat nyitottak, a hagyományos és új típusú dokumentumok és tartalmak digitalizált, multimédiás prezentációja pedig képes megszólítani a középiskolás korosztályt.

A formális oktatásban folyó állampolgári, történelmi képzés során erősíteni szükséges a közelmúlt történelmi eseményeinek feldolgozását, amelynek során szükség van extrakurrikuláris, nem-formális módszerekre.

A TÁMOP 3.2.9/B "Audiovizuális emlékgyűjtés" című pályázat célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése. A projekt közvetett célcsoportja azok a pályázatban résztvevő diákok, akiket a TÁMOP 3.2.9/A kiemelt program által kiképzett pedagógusok – mint közvetlen célcsoport – felkészítenek az audiovizuális emlékgyűjtésre.

A fentieknek megfelelően elnyert pályázatunk keretében 16 kiválasztott diák, és 4 pedagógus közreműködésével kerül sor az elmúlt évszázad, ill. a közelmúlt - 1939-90 közötti korszak tanúival történő életútinterjúk készítésére, történeti események felidézésére, még élő szemtanúk felkutatására. Kiskunmajsa szűkebb környezetében, hozzájárulunk ezzel a középiskolai történelemoktatás módszertanának gazdagításához, felhasználva a projekt keretében biztosított audiovizuális forrásgyűjtési technikákat.

Projekt megnevezése: Audiovizuális emlékgyűjtés
Projekt címe: Kiskunmajsa, oázis a Dél-Alföldön, avagy átadandó örökség az elkövetkezendő generációknak
Kódszáma: TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0027
Kedvezményezett: Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - Kiskunmajsa
Támogatás összege: 10 000 000 Ft.-


A tényleges munka kezdetén

Hamarosan indul a projekt konkrét megvalósítását képező interjúk elkészítése.

Kollégáink sikeres továbbképzése után a diákok felkészítése is elindult, melynek során elsőként a nagyszerű továbbképzésen tanultakat adjuk át kiválasztott riportereinknek, segítőinknek.

Sok-sok érdekes ismeretet rejlik mindezek mögött, hisz nem csak a technika, hanem maga a kor melyről az audiovizuális emlékgyűjtés szólni fog számtalan élménnyel várja mind a kérdezőt, mind pedig az interjú alanyát.

Az érdeklődés határtalan, reméljük a lelkesedés mindvégig követi majd a csapatok és vezetőik munkáját, hozzájárulván ezáltal is a projekt igazi céljának megvalósításához.


Beszerzések

Hamarosan megérkeznek intézményünkbe a filmkészítéshez szükséges pályázati eszközök is.

A meghatározott keretből 2 digitális kamerát, kamera állványokat, akkumulátorokat, kiegészítőket vásároltunk.

A meghatározott időre, diákjaink birtokba veszik őket, és kezdődhet a munka...


Diákok felkészítése

Sikeresen zárult a diákok felkészítése, melynek során a kiválasztott diákjaink elsajátíthatták az audiovizuális technikák gonodlati és technikai megvalósításához szükséges információkat.A felkészítés során lehetőségük nyílt tanáraink felkészítése alapján közelebbről megismerni az érintett történelmi korszakot.

Megismerhették közelebbről is a használandó eszközöket, melyeket a sikeres pályázat biztosított, és hamarosan élesben is kipróbálhatják az interjúkészítés csöppet sem könnyű, valamint az elmúlt történelmi korszak eseményeit rejtegető élményeket.


A forgatások

Teljes erővel zajlik a riportkészítés, és csak most látjuk igazán, mit is jelent élesben beszélgetni, forgatni, vágni, végleges munkát produkálni. Diákjaink beszámolói alapján joggal gondolhatjuk, hogy a projekt jó célt szolgál, hiszen mind az előbeszélgetések, mind pedig a riportok alatt, olyan életszituációban vannak riportereink, segítőink, mely egy igazi gyakorlatot jelentve, nemcsak életre szóló élményt, de hatalmas tapasztalatot is ad diákjainknak.

Jelenleg zajlik az elkészített filmek vágása, hamarosan elküldésre kerül az első 15 interjú.


Vége felé közeledve...

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv - Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.9-es pályázata keretében a kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 10 millió forintot nyert az 1945 utáni korszak történelemtanítási tartalmának és metodikájának korszerűsítésére. A projekt lassan a végéhez közelít.
 

A kiskunmajsai iskolában 16 diák, az iskola három történelem szakos tanára, Király Gabriella, Juhász-Dora Lajosné tanárnők, Nyerges Benjamin és Toldi Levente tanár urak irányításával közel 50 interjút készítettek az 1939-1989-es történelmi korszakot megélt személyekkel 2011. április végéig.

 

Az interjúalanyok kiválasztásakor fontos szempontként szerepelt:

A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium projektjében az eddig megszólított interjúalanyok a következők voltak:

 

 

 

Á. Fúrús Piroska, Ábrahám Fúrús András, Benedek Istvánné, Czifrik Ferenc, Czifrik Ferencné, Csada Gábor, Csík Antal Mihály, Csipak Mária, Csóti Péter, Dósai Imre, Dr. Kozma Huba, Farkas Zoltán, Farkasné Bódi Gabriella, Farkasné Sz. Mária, Fürtön Ferencné, Gondi István, Gyöngyösi Péter, Györffy Imréné, Győri Nagy Sándor, Horváth Imre, Horváth István, Horváth Jenő, Juhász - Dora Lajosné, Kerpits Miklós, Kiss Károly, Konecsni Ferencné, Kozák Albert, Kuklis Jenő, Kuklis Lajos, Lantos Lajosné, Misándi Sándor, Misándi Sándorné, Nyerges Jenőné, Pap Jánosné, Paskuj Iván, Sági Lajos, Sipos László, Szalai Józsefné, Szikora Gyula, Terbe Ferenc, Terbe Zoltán, Tóth Lászlóné, Udvardi Illés, Vékony Lajosné, Veres Istvánné, Vincze Lászlóné

 

 

 

 

Az elkészült interjúkat a diákok és tanárok közreműködésével folyamatosan küldtük, és töltöttük fel a www.emlekpontok.hu weblapra, természetesen figyelve arra, hogy ki milyen nyilatkozatot adott, hiszen nem mindenki járult hozzá az internetes publikáláshoz. Ők csak tudományos, kutatási célból engedélyezték a riportok használatát.

 

 

 

 

A projekt hátralévő részében mára már csak néhány interjú elkészítése maradt, ennek megfelelően közreműködő diákjaink, tanáraink és a riportokban szereplők számára, 2011 május 31.-én egy köztes, értékelő konferenciára, majd 2011. június 7-én, kedden 15 órától nyilvános sajtórendezvénnyel egybekötve, a záró konferenciára kerül sor, melyre ezúton tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt is.

 

Projektazonosító: TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0027
Kedvezményezett: Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
A projekt időtartama: 2010. március 1.- 2011. június 15.

 

 

 


Meghívó

Tisztelt Hölgyem, Uram, kedves projektben résztvevő diákok, és kollégák!

A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, szeretettel meghívja Önt (vagy képviselőjét) az audiovizuális emlékgyűjtés-projekt köztes, értékelő konferenciájára.

A rendezvény időpontja: 2011. május 31. 14.45 óra

A rendezvény helyszíne: Kiskunmajsa, Kálvária utca 6.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Meghívó záró konferenciára

Projektzáró rendezvény

Tisztelt Hölgyem, Uram! Kedves projektben résztvevő diákjaink, tanáraink! Tisztelt Riportalanyok!

A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, szeretettel meghívja Önt (vagy képviselőjét) az audiovizuális emlékgyűjtés-projekt záró rendezvényére.

A rendezvény időpontja: 2011.június 7. 14.45 óra
A rendezvény helyszíne: Kiskunmajsa, Kálvária utca 6.

Program

14.45 Regisztráció
15.00 Köszöntő – Toldi Levente projektmenedzser
15.10 Megnyitó – Nyerges Benjamin igazgató-helyettes
15.20 A riportok üzenete - Kapus Krisztián országgyűlési képviselő
15.50 Állófogadás
16.00 Sajtótájékoztató

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Sajtóközlemény

Mint már azt korábbi tájékoztatásaink során is elmondtuk a kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részt vett azon 69 iskolák egyikeként az „Audiovizuális emlékgyűjtés" című országosan sikeres projektben, melynek kiírója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt.
A program végső megvalósítása része az Új Széchenyi Tervnek. A projektgazda a Terror Háza Múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, mely továbbképzéseivel, az egész projekt szakmai koordinálásával segítette munkánkat.

Sikeresen lezajlott a 2011.05.31-ére összehívott szakmai értékelő konferencia, melynek apropóját az elkészített 50 életútinterjú munkálatainak befejezése, az elvégzett munka értékelése, a felmerült kérdések, érzések, tapasztalatok megbeszélése és nem utolsó sorban, de a projekt hamarosan beköszönő hivatalos zárása adta.
A szép számmal megjelenő interjúalanyok, az interjúkat elkészítő diákok, felkészítő tanáraik és további érdeklődők szem- és fültanúi lehettek egy időutazásnak, melyben idős és fiatal, múlt és jelen szoros, kézzel fogható valóságot és egyben jövőt teremtett. Az elkészített interjúk - a digitális technikának köszönhetően - lehetőséget adnak a történelemoktatás módszertani szemléletváltásához, valamint az új kompetencia alapú oktatás elterjesztésével, módszerek és eszközök változásait is magukkal hozzák.
A konferencián a megjelentek közül elsőként a fiatalok, a jövő generációja mondhatta el érzéseit, gondolatait a riportok, interjúk készítése során felmerült élményeiről, majd ezt követően az interjúalanyok, - hasonlóképpen a diákokhoz - adtak át rövid, személyes tapasztalataikat. Pontosan azt, hogy ők hogyan is élték meg azt a lehetőséget, hogy részesei lehettek e nagyszerű projektnek, és azt, hogy mit is jelentett számukra újra átélni azt a korszakot, melyről diákjaink faggatóztak. 
Megfogalmazásra kerültek továbbá a jövőbeli tervek, a projekt fenntartásával kapcsolatos lehetőségek is. Ezek továbbvihetik, és gazdagíthatják, nemcsak a történelemoktatás módszertanát, hanem a múlt és a jelen generációjának élményszerű összekapcsolódását, összefonódását is.
A szakmai fórumot egy állófogadás zárta, melynek keretében kötetlen beszélgetés során fogalmazódott meg a projekt üzenete: „Mond el, hogy tudjuk!”


Zárókonferencia - sajtóközlemény

Felgyorsultak az események a kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban. Alig egy héttel ezelőtt értékelő konferenciáról szóltak a hírek, most pedig már lezajlott az „Audiovizuális emlékgyűjtés" záró összejövetele is. Az esemény rangját emelte, hogy a program interjúalanyai közül több mint fele megjelent és ünnepi beszédet mondott Kapus Krisztián országgyűlési képviselő úr is. A teremben tartózkodó mintegy 60 diák, tanár, interjúalanyok immáron közszereplők Toldi Levente projektmenedzser köszöntő szavai után Nyerges Benjamin igazgatóhelyettes megnyitó beszédét hallhatta. Felszólalásában röviden értékelte az 1 éves munka hasznosságát társadalmi szinten, (történet) tudományos szinten, pszichológiai és pedagógiai szempontból, valamint a pályázat és az iskola viszonyát.

A program eredményeként említhetjük a generációk egymásra találását, újszerű forrásanyag létrejöttét, a titkok kibeszélésének lehetőségét, a történelem oktatás módszertanának megújítását, valamint azt a tudatformáló tényezőt, miszerint a diákokban is kialakult az a meggyőződés, hogy a nagyszülőkön keresztül ők is részesei és alakítói a ma megélt, később megtanulható történelemnek.
Kapus Krisztián útravaló gondolatai bátorítást adtak a program résztvevőinek:
„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (...) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot.”

Végezetül Farkas Zoltán igazgató úr összefoglalója következett.
Kiemelte, hogy a sokszor vitatható, ellentmondásos pályázati rendszerben ezúttal egy egyértelműen pozitív pályázatot valósíthattak meg. Élményt jelentett a riportalanyok, a diákok, a pedagógusok számára. Reményét fejezte ki, hogy a pályázat hozzájárulhat az áhított nemzeti összefogás újrateremtéséhez. Segíthet bennünket múltunk újraélésén keresztül annak elfogadásában, egymás álláspontjának tiszteletében, a korábban szemben álló felek megbékélésében. Mindez kihathat a jelenünkre, de a jövőnkre is.

A plenáris rész után – immáron kötetlen formában – állófogadás keretében beszélgethettek tovább a részt vevők - nem csak a múltról.


Támogatóink


Tábla


Rendezvényeink

Nyítórendezvény

Tisztelt Hölgyem, Uram!

A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, szeretettel meghívja Önt (vagy képviselőjét) az audiovizuális emlékgyűjtés-projekt nyitórendezvényére.

A rendezvény időpontja: 2010.június 18. 14.45 óra

A rendezvény helyszíne: Kiskunmajsa, Kálvária utca 6.

Program:

  • 14.45 Regisztráció
  • 15.00 Köszöntő – Nyerges Benjamin igazgató-helyettes
  • 15.10 Megnyitó – Szabóné Csábrádi Anikó alpolgármester
  • 15.20 Gondolatok a múltból - Horváth István, Kiskunmajsa díszpolgára részéről
  • 15.40 Állófogadás
  • 16.00 Sajtótájékoztató

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Értékelő konferencia

Tisztelt Hölgyem, Uram, kedves projektben résztvevő diákok, és kollégák!

A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, szeretettel meghívja Önt (vagy képviselőjét) az audiovizuális emlékgyűjtés-projekt köztes, értékelő konferenciájára.

A rendezvény időpontja: 2011. május 31. 14.45 óra

A rendezvény helyszíne: Kiskunmajsa, Kálvária utca 6.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Záró konferencia

Projektzáró rendezvény

Tisztelt Hölgyem, Uram! Kedves projektben résztvevő diákjaink, tanáraink! Tisztelt Riportalanyok!

A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, szeretettel meghívja Önt (vagy képviselőjét) az audiovizuális emlékgyűjtés-projekt záró rendezvényére.

A rendezvény időpontja: 2011.június 7. 14.45 óra
A rendezvény helyszíne: Kiskunmajsa, Kálvária utca 6.

Program

14.45 Regisztráció
15.00 Köszöntő – Toldi Levente projektmenedzser
15.10 Megnyitó – Nyerges Benjamin igazgató-helyettes
15.20 A riportok üzenete - Kapus Krisztián országgyűlési képviselő
15.50 Állófogadás
16.00 Sajtótájékoztató

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Nyitórendezvényen kiadott sajtótájékoztató

EU támogatásból útjára indult intézményünk, a kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium újabb sikeres pályázatának megvalósítása.

Mint már arról korábban is tájékoztattuk a tisztelt nyilvánosságot, iskolánk sikeresen pályázott a TÁMOP 3.2.9/B "Audiovizuális emlékgyűjtés" című projektre, melynek keretében 10 000 000 Ft.- támogatásban részesül.

A pályázat keretében 16 kiválasztott diák, és 4 pedagógus közreműködésével kerül sor az elmúlt évszázad, ill. a közelmúlt - 1939-90 közötti korszak tanúival történő életútinterjúk készítésére, történeti események felidézésére, még élő szemtanúk felkutatására.
Kiskunmajsa szűkebb környezetében, hozzájárulunk ezzel a középiskolai történelemoktatás módszertanának gazdagításához, felhasználva a projekt keretében biztosított audiovizuális forrásgyűjtési technikákat.

A projekt időtartama alatt kollégáink 2*30 órás célzott továbbképzésen vehetnek részt, még a tényleges munka megkezdése előtt. A közművelődés-kommunikáció szakmacsoportos oktatás keretében gyakorolt, és a továbbképzéseken elsajátítandó technikák ötvözéseként reményteli munkának vagyunk a kezdetén, gazdagítván iskolánk jelenlegi és leendő diákjainak audiovizuális tevékenységét, szemléletét, valamint helyismeretét.


Sajtóközlemény

Mint már azt korábbi tájékoztatásaink során is elmondtuk a kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részt vett azon 69 iskolák egyikeként az „Audiovizuális emlékgyűjtés" című országosan sikeres projektben, melynek kiírója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt.
A program végső megvalósítása része az Új Széchenyi Tervnek. A projektgazda a Terror Háza Múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, mely továbbképzéseivel, az egész projekt szakmai koordinálásával segítette munkánkat.

Sikeresen lezajlott a 2011.05.31-ére összehívott szakmai értékelő konferencia, melynek apropóját az elkészített 50 életútinterjú munkálatainak befejezése, az elvégzett munka értékelése, a felmerült kérdések, érzések, tapasztalatok megbeszélése és nem utolsó sorban, de a projekt hamarosan beköszönő hivatalos zárása adta.
A szép számmal megjelenő interjúalanyok, az interjúkat elkészítő diákok, felkészítő tanáraik és további érdeklődők szem- és fültanúi lehettek egy időutazásnak, melyben idős és fiatal, múlt és jelen szoros, kézzel fogható valóságot és egyben jövőt teremtett. Az elkészített interjúk - a digitális technikának köszönhetően - lehetőséget adnak a történelemoktatás módszertani szemléletváltásához, valamint az új kompetencia alapú oktatás elterjesztésével, módszerek és eszközök változásait is magukkal hozzák.
A konferencián a megjelentek közül elsőként a fiatalok, a jövő generációja mondhatta el érzéseit, gondolatait a riportok, interjúk készítése során felmerült élményeiről, majd ezt követően az interjúalanyok, - hasonlóképpen a diákokhoz - adtak át rövid, személyes tapasztalataikat. Pontosan azt, hogy ők hogyan is élték meg azt a lehetőséget, hogy részesei lehettek e nagyszerű projektnek, és azt, hogy mit is jelentett számukra újra átélni azt a korszakot, melyről diákjaink faggatóztak. 
Megfogalmazásra kerültek továbbá a jövőbeli tervek, a projekt fenntartásával kapcsolatos lehetőségek is. Ezek továbbvihetik, és gazdagíthatják, nemcsak a történelemoktatás módszertanát, hanem a múlt és a jelen generációjának élményszerű összekapcsolódását, összefonódását is.
A szakmai fórumot egy állófogadás zárta, melynek keretében kötetlen beszélgetés során fogalmazódott meg a projekt üzenete: „Mond el, hogy tudjuk!”

Toldi Levente
projektmenedzser