A Kadét Klub következő állomásán idősebb Pintér István történész tartott előadást a Tomoris diákoknak arról, hogy Törvényszerű volt-e a központi hatalmak veresége?

Először említést tett a szerbek mozgolódásáról, majd a központi hatalmak haditervérről, Párizs elfoglalására. Kitért a szerbek partizán harcmodorára és az orosz csapatok mozgósítására is. Ezután méltatta a Monarchia katonáit, akik 5 hónapig védték az erődrendszert és állták az ostromot az oroszok ellen.

A központi hatalmak ellentámadásba lendültek, áttörték a keleti frontot, illetve leverték a szerbeket. Az olaszok szövetségesek voltak előzőleg, de a megegyezés miatt csatlakoztak az Antant hatalmakhoz. Bezárult a gyűrű a Monarchia körül: keleten az oroszok, délről a szerbek, dél-nyugatról az olaszok.

Az osztrák-magyar flotta kifutott és lecsapott az olaszokra. 1915 volt a központi hatalmak legsikeresebb éve. A háború során mindkét oldalnak voltak innovatív fegyverei, találmányai, így például a németeknek a léghajó, a britteknek a tank. A Monarchia katonái vereséget mértek az olaszokra, de sajnos Románia elárulta és megtámadta őket 1916. augusztus elején. Az Osztrák-Magyar Monarchia azonban nem hagyta magát és december 6.-án bevették Bukarestet. Aztán 1917. tavaszán lemondott II. Miklós cár és az országot egy ideiglenes kormány irányította.

A németek pedig azon voltak, hogy az oroszok ne tudják folytatni a háborút. 1917 nyarán még volt egy utolsó támadás, de 1918-ban már a németek és az oroszok között tárgyalások folytak, ami békét eredményezett. Pintér István még kiemelte az Osztrák-Magyar Monarchia sikereit, hogy elfoglalták Szerbiát és Montenegrót, hogy az ellenség fölénye ellenére is tudtak győzedelmeskedni és, hogy Horthy Miklós áttörte az Olaszországnál felállított Antant blokádot. Végül hozzátette: "Az, hogy a világháború nem úgy alakult ahogy szerettük volna, nem ezeken a katonákon múlt. Emlékezzünk ezekre a hősökre, akik meghaltak ezért az országért."