A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium pályázatot hirdet megüresedő pedagógus álláshelyei betöltésére:

Határozott idejű munkaviszony:

 • angol nyelv és bármely szakos középiskolai tanár
 • német nyelv és bármely szakos középiskolai tanár
 • informatika és bármely szakos középiskolai tanár
 • mozgóképkultúra és médiaismeret – bármely szakos középiskolai tanár
 • földrajz és bármely szakos középiskolai tanár
 • vizuális kultúra és bármely szakos középiskolai tanár
 • iskolapszichológus

Elvárás: A tantárgy tanításához szükséges végzettség.
A foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidő.
A munkaviszony ideje: határozott idejű.
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
Jelentkezési határidő:
2020. augusztus 24.

Elvárások:

 • Nyitottság az újszerű tanulásszervezési eljárásokra (pl. kooperatív módszerek, differenciálás, kompetencia központú oktatás, IKT alkalmazása), ilyen irányú képzésekre.
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Ellátandó feladatok: angol nyelv, német nyelv, informatika, mozgóképkultúra és médiaismeret, földrajz, vizuális kultúra tantárgyak oktatása, pedagógiai programban meghatározott oktatási-nevelési feladatok ellátása, illetve iskolapszichológusi feladatok

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
 • Alkalmazás esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • Esetleges ajánlások.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Farkas Miklós Zoltán igazgató részére a titkar@tomorimajsa.hu e-mail címen keresztül vagy személyesen leadva az intézmény titkárságán.

Farkas Zoltán
intézményvezető