Ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevétele az alábbi jogcím alapján igényelhető:
Ha a gyermek:

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, (50%-os kedvezmény)
 2. tartósan beteg vagy fogyatékos, SNI-s (50%-os kedvezmény)
 3. családjában három vagy több gyermeket nevelnek,*** (50%-os kedvezmény)
 4. nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy e) utógondozói ellátásban részesül. (100%-os kedvezmény)

A kérelmezett jogcím megállapításához csatolni kell:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat) eredeti példányát
 • tartós beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló MÁK által kiállított határozat eredeti példányát
  • tartós betegség esetén érvényes szakorvosi igazolást
  • fogyatékosság/SNI esetén szakértői és rehabilitációs bizottság eredeti szakvéleményét vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát
 • három vagy több gyermeket nevelő család esetén, a járási kormányhivatal által 2020. október 1-e előtt kiállított hatósági bizonyítványt a családi pótlék folyósításáról
 • a nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő gyermeknél az eredeti (gyám)hatósági határozat vagy 3 hónapnál nem régebbi hatósági határozat másolatát és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9-es mellékletet – igazolást- kell csatolni
   

*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre:
 -Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek;
- a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek
-és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, (kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt)