Ugrás a tartalomra

"Jézus számára az otthon nem azt jelenti, hogy elengedem magam, és azt csinálom, amihez éppen kedvem van, hanem hogy tudom a helyem és a feladatom, alkalmazkodom azokhoz, akikkel együtt élek, s készségesen alávetem magamat nekik, hiszen Isten az ő gondjaikra bízott- És ez nem csupán a gyermekekre érvényes, hanem Máriára és Józsefre is a maga módján, illetve mindazokra, akik a názáreti Szent Család mintájára akarnak közösségi életet élni.

A modern kor ideálja persze nem ez, hanem a mindenkitől független, magát sehol le nem kötő és el nem kötelező világfi, aki mindig a maga útját járja és a maga akaratát cselekszi, így valósítja meg önmagát. Jézus függetlensége azonban nem abban állt, hogy mindenben ragaszkodott saját elképzeléseihez, ízléséhez és kedvteléseihez, az ő függetlensége éppenséggel az ilyen dolgoktól való függetlenség volt.. Nem jelentett neki nehézséget, hogy valamit megtegyen vagy ne tegyen, mert így is, úgy is Atyja dolgaiban volt, akár dolgozott, akár evett vagy éppen aludt. Ő mindenekelőtt az Atyjánál volt otthon.

A názáreti ház titka az, hogy lakói egyenként és együtt is elsősorban a magasságbeli Istennél vannak otthon, így otthont tudnak egymásnak is nyújtani. Számukra az engedelmesség nem nyűg és teher, hanem magától értetődő folytatása annak, hogy mindig Isten akaratát keresik, s önmegvalósítás helyett hagyják az ő terveit megvalósulni. Ők az igazán eredetiek, mert életük Istenből, az ősforrásból ered.

Ha sok család, szerzetesi közösség és egyházközség formálódna názáreti otthonná, Isten országa a világ számára is kézzelfoghatóan jelen lenne a földön" (fr. Barsi Balázs).

Az idézetet Harbula István atya választotta.

 

"Nem azt mondom,
ne lopj, ne irigyeld a másét,
hanem hogy a másénak úgy örülj,
mintha sajátod lenne,
nem kell rátenni a kezed ahhoz,
hogy benne gyönyörködj,
úgy vigyázz rá, mint magadéra,
s akkor semmi szükséged arra,
hogy erőszakkal megkaparintsd."
Lackfi János

Az idézetet választotta Telek Máté.

 

Kalkuttai Szent Teréz imája  

Urunk! Segíts minket, hogy megtanuljuk elviselni a mindennapi élet terheit és kínjait! Hadd nyerjünk kereszthalálod és feltámadásod által új erőt, hogy az élet egyre nagyobb és alkotóbb teljességére jussunk! Te ugyanolyan türelmesen és alázatosan szálltál alá az emberi élet mélységébe, mint ahogy szenvedésed és keresztre feszítésed kínjait elfogadtad. Segíts minket, hogy a naponta újból adódó vesződségeket és nehézségeket jókor jött alkalomnak tekintsük arra, hogy növekedjünk emberségünkben, és hozzád hasonlóbbá váljunk. Tégy minket képessé arra, hogy az ilyen helyzetek próbatételét türelmesen és bátran kiálljuk, és erősítsd meg bennünk a segítségedbe vetett bizalmat! Ha meghalunk Veled, Veled együtt fel is támadunk. Ámen.

Az idézetet választotta és a képet fotózta Baki-Barabás Melánia.

 

,,Minden ima Isten elé száll. Ő minden fohászt meghallgat.

Mindnyájunkban Isten csodás kincsei, a meghallgatott imákra adott válaszai rejlenek. Mint a vasérc vagy az arany a tárnák mélyén, az igazgyöngy a kagylóban a tenger fenekén, ott lapul benned, bennem a képlet, mely orvossággá válva, életet menthet, a tervrajz, melyből kígyózó út lesz, hogy testvéredhez vezesse lépteid.

A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább, mint máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett, magadba kell mélyedned, hogy felfedezd a lelkedben rejlő értékeket. Merülj el a csendben! Csodálatos érzés ott bent meghallani a verset, meglátni a festményt, a képletet, a megoldást, és szépen vázlatokat készítve, lassan világra szülni azt. A gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott bent, bensődben kezd körvonalazódni. Még csak dereng, de te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász a föld mélyében, a sötétben egyedül dolgozol, megfogod, megfogalmazod, a felszínre hozod, hogy megajándékozd vele a világot. Csodálatos érzés az igazi érték, a szellemi kincs szülőjének lenni, amely tulajdonképpen nem egyéb, mint a meghallgatott imákra adott isteni válasz.

Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy te értéktelen vagy, meddő föld, üres puszta. Azt hazudja, hogy benned nincsenek igazgyöngyök, kár is elmerülnöd önmagadban, úgysem találsz ott semmit. Azt mondja: szórakozz, légy vidám, élj a mának, magadnak, neked sem ad senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, hazudik: te Isten gyermeke vagy, felbontatlan levél, melyre a Teremtő az ő gyermekei iránti végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg csodálatosan. Általad akarja tovább teremteni a világot az Isten, választ küldeni a sokakat gyötrő kérdésekre. Ne veszítsd el magad, mert válasz vagy valakiknek, sokaknak! Kicsinységed ne aggasszon, piciny ceruzaheggyel írtak remekműveket!

Ismerd meg magadat, ne félj! Tiszta vágyaid vezetnek legszebb álmod felé, mely újból és újból visszatér, mint a téged teremtő Isten szava. Igaz, hogy sötét a tárna, az értékeket nehéz felszínre hozni, mégis ebbe az irányba indulj el! A bányászat után tüzes kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, megéri! Bízzál Alkotódban, a nagyböjti szent idő számodra is új világot nyithat!

Alkoss! Magadból adj csodát! Hegyeket mozgató őserő van benned. Merd megtenni azt, amiért világra születtél! Add át ajándékaidat, s így a világot tovább teremtő Istennek társa leszel!”

Az idézetet Telek András választotta.

 

"Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél." - József Attila: Nem én kiáltok

Az idézetet Telekné Nagy Janka választotta.

 

„Nézem a virágokat, és tanulok tőlük:
lenni, létezni, tenni azt amire születtünk, s a
többit alázattal az idők Urára bízni!" - Böjte Csaba

Az idézetet Farkas Zoltán igazgató úr választotta.