„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”

Wass Albert karácsonyi gondolataival kezdődött iskolánk kilencedik évfolyamának karácsonyi műsora december 20-án délben. Az előadás gondolatai közül talán az egyik legfontosabb, hogy nem drága ajándékok és a fényűzés jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk.

A keresztény világban a karácsony, Jézus Krisztus születésének ünnepe, Isten egyszülött fiáé, a Megváltóé, így élik meg 2000 év óta milliárdnyian, erőt merítve és erőt adva. Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével és Márai Sándor találóan fogalmaz az ünneppel kapcsolatban:

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen! Tisztálkodjál belülről és kívülről! Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”

A kilencedikes évfolyam előadásában a Karácsony és képzelet szárnyán című jelenetet láthatták iskolánk tanulói, tanárai, a műsorra érkező szülők és ismerősök. Az egyes jelenetekhez kapcsolódóan a kilencedikesek által erre az alkalomra rajzolt képek jelentek meg.

Köszönet a Konecsni György Kulturális Központ részére, hogy lehetővé tették előadásunkat.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kíván a kilencedik évfolyam!

“S mire elfogy minden fátyol: Ott a Gyermek, ott a jászol ... Fény lesz majd, hogy más is lásson, így lesz benned: Szentkarácsony!”