Honvéd kadét
(honvédelmi igazgatási ügyintéző szakmairány)

Honvédelem ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A Honvéd kadét honvédelmi igazgatási ügyintéző szakmairánnyal rendelkező munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja a megkereséseket. Kezeli a felmerült problémákat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs és ügyviteli feladatokat lát el.

KOMPETENCIAELVÁRÁS:
Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, tolerancia, határozottság, rugalmasság, döntésképesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

  • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol;
  • számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmaz;
  • ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít;
  • közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést végez;
  • ügyintézői, ügyfélszolgálati, leíró feladatokat lát el;
  • feladatkörébe tartozó döntés-előkészítést végez;
  • ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
  • önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;
  • végigviszi a munkakörébe tartozó jogi, igazgatási eljárásokat;
  • kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat.

Ajánlott minden fiatal számára, akiket vonzanak a katonai technikai eszközök, a biztonság, szereti a mozgalmasságot, a kihívásokat, szeret alkotni, csapatban dolgozni és embereket irányítani.