HONVÉDELMI ÁGAZAT
OM203168-0005

A honvédelem ágazatban a természettudományi, informatikai, elektronikai és műszaki ismeretekre épülő képzések teszik lehetővé, hogy a jövőben Magyarország biztonságáért és fejlődéséért tenni akaró felelős állampolgárok generációja nőhessen fel.

A képzés során a honvéd kadét alapszakma választható szakirányainak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet sajátosságaival, valamint a környezetkárosító hatásokkal, az autóipar és az informatika / infókommunikáció jelenével és jövőjével.

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban, műhelyekben, gyakorlótereken és lőtereken korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket.

A felnőtté válás során életükben meghatározóvá válik a környezettudatos szemlélet, a felelősség a minket körülvevő környezetért, valamint az ön- és munkafegyelem, és nem utolsó sorban a hazaszeretet.

A HONVÉDELEM ÁGAZATBAN KÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAIRÁNYOK.

INTÉZMÉNYÜNKBEN A HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ IRÁNY VÁLASZTHATÓ.

A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei:

A közismereti tantárgyak mellett az alábbi szakmai tantárgyakat tanítjuk:

 • Foglalkoztatás II.
 • Foglalkoztatás I.
 • Honvédelmi és katonai igazgatási ismeretek
 • Személyügyi igazgatás és munkajog
 • Alapszintű katonai ismeretek I
 • Alapszintű katonai ismeretek II
 • Alaki rendgyakorlatok
 • Haditechnikai ismeretek
 • Stratégia, NATO és EU ismeretek
 • Geopolitikai földrajz
 • Fegyverzettechnikai ismeretek
 • Ágazattechnika
 • Társadalom és kommunikáció
 • Katonai vezetés alapjai
 • Speciális katonai mozgásformák
 • Szakmai idegen nyelv alapjai
 • Szakmai idegen nyelv
 • Speciális informatika
 • Kézitusa-Önvédelem, katonai közelharc alapjai
 • Minősített ügyvitel
 • Szervezeti ügyvitel

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra.

Honvédelmi igazgatási ügyintéző fő-szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai; Egyéb ügyintéző; Irodai szakmai irányító; Általános irodai adminisztrátor; Adatrögzítő, kódoló; Iratkezelő, irattáros

Az fő-szakképesítéssel végezhető jellemzőbb munkatevékenységek, amit majd nap, mint nap végzel:

 • A Magyar Honvédségnél legénységi állományban:
  • katonai alaptevékenység végzése,
  • tisztesi alapfeladatok végrehajtása,
  • katonai ágazati alap- és szaktevékenység végzése.

     

 • Polgári munkakörben
  • Irányítja, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az irodában folyó - elsősorban adminisztrációs - munkát, kommunikációs kapcsolatokat.
  • Különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat lát el; a szervezeten belül a hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, ügyintézési folyamataiban vesz részt.
  • Számokat és egyéb adatokat visz be elektronikus berendezésekbe feldolgozás és továbbítás céljából.
  • Levelezések, kartonok, számlák, nyugták és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelő irattárazását végzi, dokumentumokat másol és továbbít.

Továbbtanulás egyetemen, főiskolán:

 • Budapest
 • Szentendre