Havasi Helén 1983-tól – pályája kezdetétől – Kiskunmajsa és a járás középiskolája, a jelenlegi Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (korábbi nevén Dózsa György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium) pedagógusa.

Az iskola életének egyik meghatározó alakja, arculatának formálásában mindig döntő szerepe volt. Nélküle sosem lett volna az a majsai középiskola, amit a város számára jelent. A klasszikus pedagógiai felfogás híveként első számára a diák, az iskola, a munka.

Munkáját mindig magas színvonalon végezte és végzi napjainkban is. Mindvégig osztályfőnök volt, hét osztályt ballagtatott el. Azok közé tartozik, akit a szülők előre kérnek erre a feladatra. Majsai családok sora hálás neki azért, hogy elindította, segítette gyermekét a felnőtté válás útján. Osztályaival nagyon jó a kapcsolata a középiskola alatt és később is. Nagyszerű, összetartó közösségeket alakít ki. Ennek érdekében az elvárhatónál is több időt tölt diákjaival. A kötelező programokon kívül számtalan egyéb eseményen vesznek részt: ünnepi műsorokat készítenek, versenyeznek, pályázatokat készítenek, filmet forgatnak, kirándulnak. Egyénileg is rengeteget foglalkozik a gyerekekkel.

Tehetséggondozó munkáját dicséri a sok nagyszerű érettségi, a szakirányú továbbtanulás, nyelvvizsga. Maga is nyelvvizsgáztat.  Ösztönzi és felkészíti a diákokat versenyekre is. Nagyon sok, nem a majsai középiskolába, hanem vidékre innen eljáró diák is neki köszönheti nyelvtudását, nyelvvizsgáját. A német mellett, szívügyének tekinti az orosz oktatását, az orosz kultúra megismertetését, de tanított franciát és az olasz használatától sem ijed meg.

Munkaközösség-vezetőként is évtizedek óta segíti kollégái, az iskolavezetés munkáját. Jelenleg a Hitéleti - idegennyelvi munkaközösséget irányítja. Hozzáállása példaértékű, pozitív, mégis ösztönzően kritikus. Mindent megtesz az iskolai jövőkép kialakításáért is. A tantestület, az iskolai közösség összetartásában is fő szerepet vállal, bárki fordulhat hozzá tanácsért, segítségért; dolgozói kirándulásokat szervez.

Több évtizedes erdélyi, gyergyószentmiklósi testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatunk nagyrészt az ő munkájának is köszönhető. Már a rendszerváltás előtt is szervezett a diákokkal jótékonysági színházi előadást, a Ceaușescu-rendszerben nélkülöző gyergyói vendégek javára. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy diákgenerációk sora jutott el a mindenkori 11. évfolyam kirándulásával Erdélybe. Oroszlánrésze volt a német testvérkapcsolat kialakításában Bad Schönbornnal, korábban Lommatzsch-csal is. Ő szervezte (éves váltásban) a német diákok magyarországi fogadását, az itt tartózkodásukat, kísérő tanárként pedig a mi növendékeink kiutazását. Tolmácsként, programszervezőként is önzetlenül áll mindig rendelkezésre, bármilyen csoport érkezésekor.

Kezdettől szívügyének tekinti tanulóink véradóvá válását is: minden évben megszervezi a helyi véradást.

A kiskunmajsai közélet aktív tagja. A helyi egyházközségi képviselőtestületben is dolgozik: rendezvények, kirándulások szervezésével járul hozzá a helyi hitélet színesebbé tételéhez, de kitűnő főztjeit is rendszeresen megízlelhetik a plébánia vendégei.

Az iskolai, városi ünnepségek, műsorok egyik fő szervezője. Színdarabok, ünnepi műsorok (március 15-e, Advent) sorával örvendeztette meg a helyi polgárokat.

Az iskolán kívül is bárki fordulhat hozzá segítségért: tolmácsként, vagy egyszerűen csak emberként szívesen, jó lélekkel segít; a kérésekre sosem mond nemet.

Mindezek alapján Kiskunmajsa köztiszteletben álló pedagógusa, polgára, ezért méltónak tartom a díszpolgári címre.

Farkas Zoltán
igazgató