Honvéd kadét
(automatikai technikus szakmairány)

Honvédelem ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A Honvéd kadét automatikai technikus szakmairánnyal rendelkező a harc- és gépjárművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi.

KOMPETENCIAELVÁRÁS:

Felelősségtudat, rendszerszemlélet, kapcsolatteremtő készség, tolerancia, határozottság, rugalmasság, döntésképesség.
 
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

  • elvégzi a harc-, és gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket;
  • harc- és gépjárművek részegységeit megvizsgálja, javítja;
  • kiválasztja a szükséges mérési, vizsgálati módszert;
  • szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározza a hibák lehetséges okait, eldönti, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető e meg;
  • kiválasztja a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot;
  • műszaki vizsgára felkészíti a harc-, és gépjárművet;
  • munkája során használja a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat;
  • alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszertesztereket;
  • szakmai tudását szinten tartja és fejleszti;
  • gondoskodik a műszerek folyamatos hitelesítéséről.

Ajánlott minden fiatal számára, akiket vonzanak a katonai technikai eszközök, a biztonság, szereti a    mozgalmasságot, a kihívásokat, szeret alkotni, csapatban dolgozni és embereket irányítani.