A sajtóból már biztosan értesültek arról, hogy megjelent a 119/2020. (IV. 16.) Kormányrendelet: A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről. Külön felhívom a figyelmüket a rendeletben a következőkre:

"4.§ (3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy
a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál
vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.
(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett
formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye."

Kérem, hogy eszerint járjanak el. Amennyiben kérdésük van, forduljanak osztályfőnökükhöz.

(A Magyar Közlöny 77. számának ide vonatkozó része itt elérhető!)

Farkas Zoltán igazgató
Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Kiskunmajsa