Utolsó frissítés: 2010. november 15.
- Pályázati felhívás 2011-re!
- Anyanyelvápoló gimnazistáink újabb sikerei.
- Körünk újabb Kazinczy-jutalomban részesült. A díjazottak névsora megtekinthetõ.

 

Péchy Blanka


Eredeti foglalkozása versmondó, elõadó, színész. Német nyelven is tökéletesen beszélt. 1928-34 között Max Reinhardt világhírû rendezõ társulatának tagja. 1948-51 között Bécsben a magyar követség kultúrattaséja és a Collégium Hungaricum igazgatója. Férje Magyar Lajos újságíró, aki fiával együtt a Szovjetunióba került és ott is haltak meg. Férje emlékére Magyar Lajos-díjat alapított újságíróknak. 1951-64 között a Néphadsereg Színháza, illetve a Vígszínház tagja volt. Mint nagyhatású elõadómûvész, elsõsorban kortársai, Ady, Radnóti, Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi mûveinek népszerûsítésére vállalkozott. Ezért állíthatjuk, hogy a múlt század és a század eleji vándorszínészek lobogása élt benne, hiszen a költõk egyszerre voltak barátai és eszmei útitársai. 1962-ben alapította a szép magyar beszédért, a nyelvmûvelésben végzett munkáért évente odaítélt Kazinczy-díjat. 1966-tól kezdeményezésére rendezik évente Gyõrben a Kazinczy-éremért a középiskolások szép magyar beszéd versenyét. 1974-75-ben indította el a Magyar Rádió Gondolat címû mûsorában a Beszélni nehéz! rovatát, amely rövidesen önállósult és országos mozgalommá vált.

 

 

1986-ban kezdeményezte a körvezetõk országos táborát, amelyek közül az elsõ kettõn (Tata, Szeged), személyesen is részt vett. A Gondolat szerkesztõsége –fennállásáig, 1989-ig –évente egy alkalommal stúdióbeszélgetésre hívta a Beszélni nehéz! mûsor vezetõit (Péchy Blanka és Deme László), valamint 10-15 körvezetõt az ország minden pontjáról. Több könyvet is írt, köztük önéletrajzi ihletésû regényeket; kézikönyvet nyelvmûvelõ tevékenységérõl szóló könyvet egyaránt.

Deme László (1921-) Nyelvész, szegedi egyetemi tanár volt nyugdíjazásáig, és vendégprofesszor Budapesten. Gyakran adott elõ svéd, német, angol egyetemeken, de a pozsonyi egyetemen is. Általános nyelvészettel, leíró magyar nyelvtannal, helyesírási és nyelvhelyességi kérdésekkel, szövegtannal foglalkozik. Számos könyve jelent meg, és a legfontosabb nyelvészeti kötetek, szótárak társszerzõje. Indulásától, 1975-tõl mûsorvezetõje, - szerkesztõje a Beszélni nehéz! rádiómûsornak